Tjörns kommuns logotype
Land 17,3 °C Hav 19,7°C
Medelvind SSW 1,8 m/s

Kvalitetsdeklaration elevhälsa grundskolan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

(beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-19 § 83)

Tjörns kommun erbjuder en grundskola med hög andel välutbildad personal inom elevhälsan. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogisk kompetenser. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Vi lovar

Vi lovar att du via elevhälsan erbjuds tillgång till

  • skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagog, logoped och studie- och yrkesvägledare.
    Studie- och yrkesvägledare hjälper främst de äldre eleverna, men är vid behov ett stöd även för yngre elever, till exempel vid val som kan påverka framtida studie- och yrkesval.

Vi förväntar oss av dig

Har du synpunkter eller tankar och idéer kring elevhälsan får du gärna höra av dig genom att skicka in en synpunkt via webbformuläret på kommunens webbplats.

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Det kan tyvärr hända att vi av olika skäl inte kan hålla det vi lovar. Ifall det inträffar ska du informeras om detta så snart som möjligt. Avdelningschef för Resurscentrum meddelar per mail, hemsida, telefon eller föräldraråd vårdnadshavare vad som hänt och förklarar varför kvalitetsdeklarationen inte kan hållas.

 


Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.48

Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, var god kontakta förvaltningschef Staffan Sjölund enligt kontaktuppgifter.

Staffan Sjölund
Förvaltningschef
telefon 60 11 01
staffan.sjolund@tjorn.se

Du kan även lämna in synpunkter och klagomål via ”Fråga och tyck” på Tjörns kommuns hemsida.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se