Tjörns kommuns logotype
Land 12,6 °C Hav 20,9°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Kvalitetsdeklaration elevens inflytande

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Enligt Skollagen 4 kap 9-11 § ska barn och elever ges inflytande över undervisningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildnngen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad.

Vi lovar

  • Att varje skola har ett aktivt elevråd som handleds av utsedd pedagog
  • Att varje skola har ett aktivt elevråd som ger eleverna möjlighet att påverka verksamheten
  • Att varje skola har ett aktivt elevråd som genomför minst 3 möten/termin
  • Att varje 6-9 skola har elevskyddsombud
  • Att varje elev har minst två utvecklingssamtal/läsår tillsammans med vårdnadshavare och mentor/klassföreståndare
  • Att varje elevgrupp ska ges möjlighet till inflytande över undervisningen inför varje nytt arbetsområde
  • Att elevråden på Tjörns 6-9 skolor får möta några lokala politiker minst en gång/år

Vi förväntar oss av dig

  • Att du aktivt deltar på utvecklingssamtalen.
  • I årskurserna 2, 5 och 8 genomför vi en elevgemensam enkät i GR:s regi en gång om året på alla kommunens grundskolor för att följa upp verksamheten och förväntar oss att få respons av elever och vårdnadshavare.

Har du synpunkter eller tankar och idéer kring skolan får du gärna höra av dig genom att skicka in en synpunkt via webbformuläret på kommunens webbplats.

 

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Det kan tyvärr hända att vi av olika skäl inte kan hålla det vi lovar. Ifall det inträffar ska du informeras om detta så snart som möjligt. Ansvarig rektor meddelar per mail, hemsida, telefon eller föräldraråd vårdnadshavare vad som hänt och förklarar varför kvalitetsdeklarationen inte kan hållas.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.48

Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, var god kontakta förvaltningschef Staffan Sjölund enligt kontaktuppgifter.

Staffan Sjölund
Förvaltningschef
telefon 60 11 01
staffan.sjolund@tjorn.se

Du kan även lämna in synpunkter och klagomål via ”Fråga och tyck” på Tjörns kommuns hemsida.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se