Tjörns kommuns logotype
Land 13,6 °C Hav 41,7*°C
Medelvind WSW 6,7 m/s

Kvalitetsdeklaration digitala verktyg

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Det är skolans ansvar att se till att alla elever som slutar grundskolan kan använda modern teknik som verktyg för att söka kunskap, kommunicera, skapa och lära. Detta står i ”Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmen 2011”. Vill du veta mer kan du läsa under rubriken ”Övergripande mål och riktlinjer” i läroplanen. Du hittar läroplanen på Skolverkets webbplats, www.skolverket.se, under rubriken Läroplaner, kurser och ämnen.

Vi lovar

Vi lovar att alla elever i Tjörns kommun har tillgång till digitala verktyg i skolan. Från och med förskoleklass och upp till årskurs 6 delar tre elever på ett digitalt verktyg. De elever som går i årskurs 7-9 får ett personligt verktyg.

Vi förväntar oss av dig

För att vi ska kunna hålla det vi lovar, förväntar vi oss av dig som elev att du

  • är försiktig med det vertyg du får
  • tar ansvar för att använda verktyget som hjälpmedel i ditt lärande
  • berättar för oss om du har synpunkter eller idéer kring digitala verktyg
  • svarar på den elevenkät som kommunen genomför i årskurs 2, 5 och 8
  • ansvarar för att utrustningen inte används på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning, kommunens regler eller läroplanens värdegrund , t.ex. nedladdning av upphovsrättsskyddat material eller kränkning av annan person

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Det kan tyvärr hända att vi av olika skäl inte kan hålla det vi lovar. Ifall det inträffar ska du informeras om detta så snart som möjligt. Ansvarig rektor meddelar per mail, hemsida, telefon eller föräldraråd vårdnadshavare vad som hänt och förklarar varför kvalitetsdeklarationen inte kan hållas.

Sidan senast uppdaterad 2018-09-11 16.16

Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, var god kontakta förvaltningschef Lena Ericsson enligt kontaktuppgifter.

Lena Ericsson
Förvaltningschef
telefon 60 11 01
lena.e.eriksson@tjorn.se

Du kan även lämna in synpunkter och klagomål via ”Fråga och tyck” på Tjörns kommuns hemsida.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se