Tjörns kommuns logotype
Temperatur 8,5 °C
Medelvind NNW 1,8 m/s

Lokalt företagsklimat

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Svenskt näringsliv genomför varje år en attitydstudie bland Sveriges alla 290 kommuner. Man ställer ett antal frågor till företagare kring kommunernas företagsklimat.

Vartannat år får de lokala politikerna svara på samma frågor. Undersökningen fokuserar på kommunernas företagsklimat där man mäter bland annat företagens attityder, service, dialog och synen på kommunens företagsinformation.

På Tjörn tillfrågas cirka 200 företagare. Ungefär hälften brukar svara på undersökningen.

 

En summering av resultaten för Tjörn 2015

Tjörns företagare rankar kommunens service och information högre än Sverigesnittet. Däremot anser inte företagen att service och information har förbättrats sedan föregående år.

Bättre tillämpning av lagar samt bättre dialog

I årets mätning har företagen uppgett en upplevd förbättring från föregående år vad gäller kommunens tillämpning av lagar samt kommunens dialog.

Positiva attityder gentemot företagande

Fortfarande upplever företagen att attityderna på Tjörn gentemot företagande är mycket mer positiva än i övriga Sverige.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.46
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se