Tjörns kommuns logotype
Land 3,3 °C Hav 3,9*°C
Medelvind S 2,2 m/s

Tillgänglighet

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Andelen medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar har ökat lite jämfört med förra året men ligger fortfarande under medel. Även tillgängligheten per telefon har förättrats jämfört med förra året och ligger nu på en medelnivå. 

I KKiK mäts servicen på kommunens huvudbibliotek, simhall och återvinningscentral utifrån öppettider utöver 8-17 på vardagar. Eftersom Tjörns kommun inte har någon simhall och de tre verksamheternas öppettider mäts tillsammans blir Tjörns resultat lägre än medel. Huvudbibliotekets öppettider ligger dock över medel.

Andelen som erbjudits plats på förskolan på önskat placeringsdatum har minskat jämfört med förra året men ligger kring medel i jämförelse med andra kommuner. Däremot har väntetiden för dem som inte erbjudits plats på önskat placeringsdatum blivit kortare jämfört med förra året. 

Kommunens kvalitet i korthet

Tänk på att färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

Sidan senast uppdaterad 2017-02-24 10.23
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se