Tjörns kommuns logotype
Land -0,4 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 1,3 m/s

Effektivitet

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Under området effektivitet får Tjörn goda resultat. Andelen godkända elever på de nationella proven och behöriga till gymnasieskolan ligger över medel. Elevers (åk 8) syn på skolan och undervisningen har blivit mer positiv jämfört med förra året.

Inom äldreomsorgen ligger resultaten för brukarnöjdhet och kvalitet- och servicemått över eller kring medel. Årskostnaden för en hemtjänsttagare är högre i Tjörns kommun jämfört med andra kommuner. Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst har ökat.

Årets resultat för Tjörn visar att ytterst få av ungdomarna återkommit till socialtjänsten inom ett år efter avslutad insats/utredning. 

Kommunens kvalitet i korthet
Sidan senast uppdaterad 2017-02-22 09.16
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se