Tjörns kommuns logotype
Land 10,4 °C Hav 41,7*°C
Medelvind W 1,3 m/s

Kommunens kvalitet i korthet

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför årligen en mätning av kvaliteten i kommunernas verksamheter. Syftet med mätningen är att ge invånarna en bild av hur servicen ser ut i kommunen och vara ett underlag i kommunernas arbete med styrning och utveckling av kommunens verksamhet.

KKiK är indelat i fem områden:

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsutvecklare

Undersökningen finns i sin helhet på SKLs hemsida (se länk till höger).

Årets resultat för Tjörn

Tjörns resultat i KKiK 2017 visar att Tjörn har en fortsatt god kvalitet och service i sina tjänster i jämförelse med andra kommuner.


Sidan senast uppdaterad 2018-04-12 08.45
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se