Tjörns kommuns logotype
Land -1,1 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 2,7 m/s

Kommunens kvalitet i korthet

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Läs om Tjörns resultat för de olika områdena under respektive flik.Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför årligen en mätning av kvaliteten i kommunernas verksamheter. Syftet med mätningen är att ge invånarna en bild av hur servicen ser ut i kommunen och vara ett underlag i kommunernas arbete med styrning och utveckling av kommunens verksamhet. I undersökningen 2016 deltog drygt 250 av Sveriges 290 kommuner.

KKiK är indelat i fem områden:

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsutvecklare

Läs om Tjörns resultat för de olika områdena under respektive flik till vänster.

Undersökningen finns i sin helhet på SKLs hemsida (se länk till höger).

Årets resultat för Tjörn

Tjörns resultat i KKiK 2016 visar att Tjörn har en fortsatt god kvalitet och service i sina tjänster i jämförelse med andra kommuner. I de flesta mått ligger Tjörns resultat över medel eller runt medelvärdet.

Jämförelse mellan sex kommuner

Kommunerna Stenungsund, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö har tillsammans tagit fram en broschyr där ett urval av resultaten i KKiK 2016 presenteras (se länk till höger).


Sidan senast uppdaterad 2017-12-13 14.06
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se