Tjörns kommuns logotype
Land 9,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind WSW 2,2 m/s

Vad Tjörns kommun gör för flyktingarna

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Migrationsverket har det största ansvaret för flyktingmottagandet. Kommunens roll är att vägleda, hänvisa och informera. När det gäller barn i skolåldern, nyanlända familjer och ensamkommande har vi ett större uppdrag.

Flyktinggrupperna kommunen arbetar med

Flyktingarna utgörs av flera olika grupper:

  • Ensamkommande. De söker asyl och därefter permanent uppehållstillstånd.
  • Asylsökande familjer och ensamstående.
  • Nyanlända familjer, för vår del främst så kallad anhöriginvandrare. De har permanent uppehållstillstånd.
  • Icke registrerade flyktingar.

För närvarande arbetar vi mest med ensamkommande. Vi har även ett ankomstboende för icke registrerade flyktingar.

Skolundervisning

Kartläggning av skolkunskaper – Välkomsten

När nya barn och ungdomar kommer till Tjörns kommun görs en kartläggning över vilka kunskaper man har med sig hemifrån. Efter det börjar man i olika introduktionsklasser för att på sikt kunna ingå i ordinarie klass. Kartläggningsarbetet kallas för Välkomsten

Vi erbjuder grundskola och gymnasium

Alla barn och ungdomar, upp till och med 17 år, erbjuds skolundervisning. Barn har inte skolplikt förrän man fått permanent uppehållstillstånd. Alla flyktingbarn och ensamkommande barn och ungdomar som bor på Tjörn går i skolan.

Grundskoleundervisning sker på Tjörn i de vanliga skolorna. Gymnasieundervisningen sker oftast på Nösnäsgymnasiet.

Vad kommunen gör för ensamkommande

Barnen placeras oftast i gruppboenden med personal, så kallade hem för vård och boende (HVB). En del av ungdomarna som kommer hit placeras också i familjehem.

God man

Förutom hjälp från personalen på boendet eller familjen de bor hos får ensamkommande även en god man. Det är en förmyndare som går i vårdnadshavarens ställe och som företräder de ensamkommande i asylutredningen.

Idag tar det minst ett år innan de ensamkommande får veta om de får stanna eller inte. Att få en god man kan ta upp till två månader.

Icke registrerade flyktingar

När Migrationsverket får in många flyktingar samtidigt kan registreringen ta tid. I väntan på att det ska bli klart får de bo på ankomstboenden.

Vilka boenden kommunen har

På Tjörn finns ankomstboenden och asylboende.

På ett ankomstboende placerar Migrationsverket icke registrerade flyktingar i väntan på att deras registrering ska bli klar. I dagens pressade situation kan det förekomma att även registrerade flyktingar placeras på ett ankomstboende i väntan på att bli anvisad ett asylboende.

På ett asylboende bor de som väntar på att deras asylutredning ska bli klar. Asylboendet behöver inte ligga i den kommun där de boende registrerats eller där de bott på ankomstboende.

Ankomstboende

På ett ankomstboende placerar Migrationsverket icke registrerade flyktingar i väntan på att de ska registreras. I regel stannar de ïnte där mer än några dagar.

I Tjörns kommun har vi ett ankomstboende.

Ankomstboende kallas ibland korttidsboende, transitboende eller fördelningsboende.

Asylboende

Sedan november 2011 har Migrationsverket hyrt platser på Tjörnbro Park för asylsökande familjer och ensamstående. Den enda rollen Tjörns kommun har i detta boende är att erbjuda förskola och skola.

Några får asyl och därefter permanent uppehållstillstånd och  blir då antingen anvisade kommun att bo i av Arbetsförmedlingen eller väljer själv en kommun att bosätta sig i.

Myndigheter och organisationer kommunen samarbetar med

En rad olika myndigheter är inblandade i olika aspekter av flyktingläget. Du hittar länkar till dem och deras information till höger.

Flera frivilligorganisationer arbetar med olika aspekter i frågan. Tjörns kommun samarbetar med följande:

  • Svenska kyrkan Tjörn
  • Röda Korset på Tjörn
  • EFS
  • Betel

Nyheter

Kommunkalendern

Här hittar du information om workshops, informationsträffar och annat när vi arrangerar sådana med koppling till flyktingläget.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.31
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se