Tjörns kommuns logotype
Land 6,8 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SSW 2,7 m/s

Frågor och svar om flyktingmottagning och integration

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Här kan du läsa mer om hur Tjörns kommun arbetar med mottagandet av flyktingar.

Vem ansvarar för flyktingmottagandet i Tjörns kommun?

Det är Migrationsverket som har huvudansvaret. Flyktingsituationen påverkar de flesta av kommunens verksamheter. I Tjörns kommun har kommunstyrelsen ett övergripande samordningsansvar.

Övriga verksamheter har ordinarie ansvar: barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för skolan, kommunstyrelsen och Tjörns Bostads AB för lokaler, boenden och bostäder, socialförvaltningen för familjehem och gruppboenden, kultur- och fritidsförvaltningen för fritidsaktiviteter.

Hur fungerar flyktingmottagandet i Sverige?

Flera myndigheter samverkar i mottagandet av flyktingar. Här kan du se hur det går till:

Flyktingmottagandet - från länsstyrelsen VG

Varför kommer ensamkommande till Sverige?

De flesta barn som kommer ensamma till Sverige har flytt från länder som är mycket instabila. Barnen söker skydd och möjlighet till ett liv i säkerhet, och söker därför asyl i Sverige.

Ensamkommande barn är inte en homogen grupp. De har varit med om olika saker och har olika behov. En del barn har skiljts från sina föräldrar under olika händelser, de vet inte var föräldrarna är eller om de lever. En del barn har levt länge på flykt. Många barn har bevittnat krig, våld och övergrepp av olika slag, och flera av dem har själva varit utsatta för våld och övergrepp.

Många barn har inte själva tagit beslutet att fly. Istället har ofta en förälder eller annan släkting beslutat att barnet ska fly från en mycket svår levnadssituation. Gemensamt för alla barnen och ungdomarna är att de befinner sig i en utsatt situation, och att de därför behöver tas emot väl när de kommer till Sverige.

Hur många flyktingar kommer till Tjörns kommun?

Under 2017 tar Tjörn emot 38 nyanlända enligt den nya bosättningslagen. Några kommer också hit som anhöriga. Flera av de ensamkommande som kommit hit tidigare har fyllt 18, några av dem har stannat kvar på Tjörn, några har flyttats till Migrationsverkets förläggningar. Till årsskiftet 2017/2018 beräknas cirka 26 ensamkommande ungdomar finnas kvar.

Idag (oktober -17) bor det totalt cirka 200 nyanlända på Tjörn och ungefär lika många på Tjörnbro park, där kommuner som Göteborg, Partille, Härryda och Mölndal köpt platser. För de boende där ansvarar Tjröns kommun för förskola/skola för barnen.

Finns det bostäder till alla?

Tjörns kommun ordnar bostäder till alla som behöver. På Tjörn finns idag två boenden för ensamkommande barn. Ibland köper Tjörns kommun boende i andra kommuner.

Tjörnborna har varit mycket engagerade och erbjudit en mängd olika boenden, både gruppboenden som passar till hem för ensamkommande och bostäder som passar för familjer. Tjörns kommun har en bostadsbank där alla erbjudanden om boenden registreras. Kommunen går igenom alla boenden och avgör om de passar för ändamålet och om hyresnivån är rimlig.

Samtidigt planeras 500 nya bostäder på Tjörn inom en relativt kort framtid. Det är bland annat billiga och energisnåla lägenheter som passar både unga och gamla.

Hur många av de flyktingar som kommer till Tjörns kommun är barn?

I dag (oktober -17) kommer inga nya ensamkommande ungdomar till Tjörn. Många av dem som kommit tidigare har fyllt 18. (se ovan)

Hur fungerar permanent uppehållstillstånd?

När en person, ung som gammal, fått permanent uppehållstillstånd (ibland förkortat PUT) så får de till att börja med ett statligt etableringsstöd. Det ska täcka kostnader för boende och mat. De som inte hittar något eget boende får hjälp av kommunens socialtjänst.

I och med att en flykting fått uppehållstillstånd, så kallad nyanländ, så tar det vanliga samhället över: kommun, försäkringskassa, arbetsförmedling med flera.

Jag vill hjälpa till! Vad kan jag göra?

Se vår sida Vad du kan göra.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.33
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se