Årsredovisning

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Årsredovisning för Tjörns kommun 2014

I årsredovisningen samlas kommunensoch de kommunala bolagens ekonomiska redovisningar.

Vi drar slutsatser om ekonomin, investeringarna och hur vi lyckats följa den uppsatta budgeten och de gemensamma målen för året.

Varje politisk nämnd beskriver årets verksamhet och hur man använt sina pengar i en förvaltningsberättelse. Ett sammandrag av styrelsens och varje nämnds förvaltningsberättelse finns med i kommunens årsredovisning. 

Information finns också om de viktigaste händelserna under året, bland annat antal anställda, sjukfrånvaro och andra uppgifter om personalen och hur verksamheterna har konkurrensutsatts.

Årsredovisningen kommer ut i april månad varje år.

Årsredovisningar

Sidan senast uppdaterad 2015-10-23 14.27
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se