Tjörns kommuns logotype
Land -3,4 °C Hav 12,4 °C
Medelvind NNE 1,3 m/s

Utäng VA

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Entreprenör har nu etablerat sig i Utäng och genomför entreprenaden av kommunalt VA. Allt planeras vara klart våren 2018.

Information angående VA-taxan har skickats ut till alla fastighetsägare i Utäng. Observera att VA-taxa endast debiteras de som har bostad eller liknande inom verksamhetsområdet. Om du bara har en bit jordbruksmark i området kan du bortse från utskicket.

Den 14 december 2016 hölls ett informationsmöte. Här är presentationen som visades upp:

Anslutning av privata fastigheter till kommunal va-anläggningPowerpoint

Under december-januari genomfördes byggnadsbesiktning inför entreprenaden av Göteborgs Byggnadsbesiktning AB.

Ledningsrätt

Tidigare beslut fattat av Lantmäteriet gällande ledningsrätt kvarstår och har förlängts. Tjörns kommun har därmed möjlighet att anlägga VA-ledningar enligt redovisat förslag.

Ledningsrätt ritningar

Bygghandlingar

Under arbetet kommer trafiksituationen periodvis att påverkas. Vi ber om överseende med detta. Inget arbete får äga rum mellan 18.00-07.00 på vardagar. På helgerna genomförs inget arbete.

Vi informerar löpande boende i och vid arbetsområdet.


Sidan senast uppdaterad 2017-09-21 11.22
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se