Tjörns kommuns logotype
Land 13,6 °C Hav 15,2*°C
Medelvind W 5,4 m/s

Utäng VA

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Bakgrund

På uppdrag av Tjörns kommun projekteras VA-ledningar i Utäng.

Några av argumenten för utbyggnad av VA-ledningar:

- Mycket varierande standard på befintliga enskilda avloppsanläggningar.

- Små möjligheter att hantera avloppsvattnet inom området.

- Vattenkvalité och tillgång är ett ofta återkommande problem i relativt tätbebyggda områden i kustnära områden.

- Denna typ av område brukar med tiden ändra karaktär från sommarstugor till åretrunthus. Det ökar belastningen på miljön både i stort och lokalt.

 

Aktuellt

Just nu pågår rörläggning sträckan vid Ämteröd mot Kroksdal vilken beräknas vara klar vecka 15 – 16.

Arbetet med servisledningar pågår längst i öster och beräknas vara klara vecka 15 – 16.

Därefter utförs återställningsarbeten innan slutbesiktningen vecka 18. Vid kommunal byggnation sker återställning till befintligt skick eller efter överenskommelse med berörd fastighetsägare eller samfällighet. Samtliga sträckor besiktigas och hela området fotodokumenteras.

Under maj månad utförs eventuella kvarstående arbeten för att vara klara sista maj.

 

 

Ledningsrätt

Tidigare beslut fattat av Lantmäteriet gällande ledningsrätt kvarstår och har förlängts. Tjörns kommun har därmed möjlighet att anlägga VA-ledningar enligt redovisat förslag.

Ledningsrätt ritningar

Bygghandlingar

Under arbetet kommer trafiksituationen periodvis att påverkas. Vi ber om överseende med detta. Inget arbete får äga rum mellan 18.00-07.00 på vardagar. På helgerna genomförs inget arbete.

Vi informerar löpande boende i och vid arbetsområdet.


Text

Sidan senast uppdaterad 2018-04-06 13.22
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se