Tjörns kommuns logotype
Land 10,4 °C Hav 12,6*°C
Medelvind WSW 1,8 m/s

Tolleby-Aröd

Störst text
Stor text
Normalstorlek

VA-utbyggnad

Från vattenverket i Tolleby utgår en tryckavloppsledning. Denna är i behov av omläggning.

Projekteringsarbetet ska se över anslutning av befintliga fastigheter samt inrättande av verksamhetsområde i Tolleby avseende vatten och avlopp.

Genomförande av projektet startar runt 2020-2021 på grund av att större investeringar behöver genomföras först

Projektledare: Malin Rohdin Genetay

Projektör: ÅF Uddevalla, Marin Otter

Utförare: ej upphandlad

Sidan senast uppdaterad 2018-09-28 12.01
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se