Tjörns kommuns logotype
Land 13,7 °C Hav 17,5°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Sunna avloppsreningsverk

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Sunna avloppsreningsverk har kapacitetsproblem och ska byggas om till en pumpstation.

Flödet från Sunna, Kyrkesund och Gärdesbergen ska genom nylagda rörledningar pumpas från en ny avloppspumpstation i Linneviken till det nya reningsverket på Ängholmen vid Rönnäng.

Projektet är för närvarande i projekteringsfasen.

Följande åtgärder planeras:

  • Ombyggnad av Sunna avloppsreningsverk.
  • Rivning av tryckstegringsstationen vid Färjevägen.
  • Ledningsöversyn och omläggning i Linneviken.
  • Förhindrande av inläckage av grundvatten i Linnevikens avloppspumpstation.
  • Omläggning av avloppsledning till Sunna.
  • Ny tryckavloppsledning från Sunna till Linneviken.
  • Uppdimensionering av vattenledning för att motverka tryckproblematik i området.


Sidan senast uppdaterad 2017-09-21 11.10

Kontaktuppgifter

Malin Rohdin Génetay
0304-60 11 36

Projektingenjör
0304-60 11 36
malin.rohdin.genetay@tjorn.se

Fler kontaktuppgifter

Projektör

ÅF Infrastructurelänk till annan webbplats
Uddevalla

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se