Tjörns kommuns logotype
Land 6,6 °C Hav 12,4 °C
Medelvind ENE 3,6 m/s

Röreviken del 1-5

Störst text
Stor text
Normalstorlek

På uppdrag av Tjörns kommun projekteras vatten- och avloppsledningar samt gång- och cykelväg inom 5 delområden som sträcker sig från Höviksnäs upp till Myggenäs Korsväg. En översiktskarta som visar områdena finner du i kolumnen till höger på sidan. Nedan redovisas i korthet omfattningen av de fem delprojekten.

Delprojekt 1 – Höviksnäsvägen till Höviksnäs avloppsreningsverk

Klart

Delprojekt 2 – Höviksnäs avloppsreningsverk till Röreviken

Klart

Delprojekt 3 – Röreviken

Kabelarbeten och asfaltering påbörjas under vecka 41 och beräknas vara färdigt vecka 48.

Sjövägen är först ut och asfaltering kommer ske i samband
med kabelarbeten.

Tidplan för arbetet kommer upp senast nästa vecka (v.42).

Det kan bli viss besvärlighet med framkomlighet under
arbetet då det inte kommer göras några tillfälliga vägar i området.

Vägarna kommer vara helt farbara under helgerna.

 

Ansvarig projektledare: Malin Rohdin Génetay, Tjörns kommun
Byggledare: Annette Neubronner, ML Projektledning AB
Platschef: Carl-Johan Lönnvald, Markbygg Väst AB
Arbetsledare: Johannes Andersson, Markbygg Väst AB

Följande dokument utgör en del av planeringsunderlaget och kan laddas hem som pdf-filer. Frågor och svar finns i högerspalten, jämte annan nyttig information.

Delprojekt 4 Röreviken till Myggenäs korsväg

Klart

Delprojekt 5 – Infart Röreviken

Projektledare: Åsa Runesson, Tjörns kommun

Förstudie och arbetsplan för korsning mellan Trafikverkets vägar v169/v714

Förstudien är avslutad och Trafikverket har fattat beslut om att upprätta en vägplan för alternativet att korsningen utformas med vänstersvängfält i båda riktningarna på väg 169, att korsningen kompletteras med en mittrefug med passage för gående och cyklister samt att båda busshållplatslägena tillgänglighetsanpassas med plattform och anslutande gångbanor.

Nu upprättas en vägplan med detaljerade planritningar över korsning och väganslutningar. I denna beskrivs också vilken mark som kommer att behövas under byggtiden och vilka fastigheter som kommer att beröras. Vägplanen innehåller även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

 
Informationsmöten
I dagsläget finns inga informationsmöten planerade. För fastigheter som ingår i en samfällighet eller liknande sammanslutning hålls fortlöpande kontakter främst med ordförande eller talesperson i föreningen.

Vid tidigare informationsmöten har varje fastighetsägare getts tillfälle att enskilt tala med någon från kommunen eller projektören och framföra önskemål om anslutning av sin egen fastighet. Dessa önskemål tas hänsyn till vid projekteringen men kan inte garanteras.

Du har väl sett du kan prenumerera på den här sidan?

I kolumnen till höger på sidan finner du en knapp "Prenumerera på denna sida" där du anmäler dig. När du anmält dig blir du meddelad via e-post när vi gör uppdateringar och du får en länk direkt till sidan.

Sidan senast uppdaterad 2017-10-10 08.56

Kontaktuppgifter

Malin Rohdin Génetay
0304-60 11 36

Projektingenjör
0304-60 11 36
malin.rohdin.genetay@tjorn.se

Fler kontaktuppgifter

Entreprenör
Delprojekt 1 – NCClänk till annan webbplats
Delprojekt 2 – Markbygg
Delprojekt 3 – Markbygg
Delprojekt 4 – Markbygg
Delprojekt 5 – Ej upphandlad

Projektör
ÅF infrastruktur ABlänk till annan webbplats

Väghållare

Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se