Tjörns kommuns logotype
Land 5,4 °C Hav 12,4 °C
Medelvind WSW 7,6 m/s

Röreviken del 1-5

Störst text
Stor text
Normalstorlek

På uppdrag av Tjörns kommun projekteras vatten- och avloppsledningar samt gång- och cykelväg inom 5 delområden som sträcker sig från Höviksnäs upp till Myggenäs Korsväg. En översiktskarta som visar områdena finner du i kolumnen till höger på sidan. Nedan redovisas i korthet omfattningen av de fem delprojekten.

Delprojekt 1 – Höviksnäsvägen till Höviksnäs avloppsreningsverk

Klart

Delprojekt 2 – Höviksnäs avloppsreningsverk till Röreviken

Klart

Delprojekt 3 – Röreviken

Tidplanen har blivit justerad för kabelarbeten.

Under vecka 45 - vecka 46 utförs kabelschakt på Mellanvägen för vägföreningen, Valla fiber och Ellevios räkning.

Under vecka 46 - vecka 47 utförs kabelschakt på Bergsvägen, även där för vägföreningen, Valla fiber och Ellevios räkning.

Kabelschakt längs Bohallavägen pågår under perioden vecka 43 - vecka 48 med start längst ut på Bohalla. Det utförs för Valla fiber, Ellevio och Tjörns kommuns räkning.

Justering för asfalt kommer ske fr.o.m. vecka 48 därefter kommer området att asfalteras under vecka 49.

Under perioden för kabelschakt kommer framkomligheten för respektive väg vara sämre under veckodagarna. På helgerna skall alla vägar i området vara farbara.

Periodvis kommer den tillfälliga infartsvägen som användes vid VA-arbetet att användas och trafiken blir dirigerad dit.

 

 

Ansvarig projektledare: Malin Rohdin Génetay, Tjörns kommun
Byggledare: Annette Neubronner, ML Projektledning AB
Platschef: Carl-Johan Lönnvald, Markbygg Väst AB
Arbetsledare: Johannes Andersson, Markbygg Väst AB

Följande dokument utgör en del av planeringsunderlaget och kan laddas hem som pdf-filer. Frågor och svar finns i högerspalten, jämte annan nyttig information.

Delprojekt 4 Röreviken till Myggenäs korsväg

Klart

Delprojekt 5 – Infart Röreviken

Projektledare: Åsa Runesson, Tjörns kommun

Förstudie och arbetsplan för korsning mellan Trafikverkets vägar v169/v714

Förstudien är avslutad och Trafikverket har fattat beslut om att upprätta en vägplan för alternativet att korsningen utformas med vänstersvängfält i båda riktningarna på väg 169, att korsningen kompletteras med en mittrefug med passage för gående och cyklister samt att båda busshållplatslägena tillgänglighetsanpassas med plattform och anslutande gångbanor.

Nu upprättas en vägplan med detaljerade planritningar över korsning och väganslutningar. I denna beskrivs också vilken mark som kommer att behövas under byggtiden och vilka fastigheter som kommer att beröras. Vägplanen innehåller även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

 
Informationsmöten
I dagsläget finns inga informationsmöten planerade. För fastigheter som ingår i en samfällighet eller liknande sammanslutning hålls fortlöpande kontakter främst med ordförande eller talesperson i föreningen.

Vid tidigare informationsmöten har varje fastighetsägare getts tillfälle att enskilt tala med någon från kommunen eller projektören och framföra önskemål om anslutning av sin egen fastighet. Dessa önskemål tas hänsyn till vid projekteringen men kan inte garanteras.

Du har väl sett du kan prenumerera på den här sidan?

I kolumnen till höger på sidan finner du en knapp "Prenumerera på denna sida" där du anmäler dig. När du anmält dig blir du meddelad via e-post när vi gör uppdateringar och du får en länk direkt till sidan.

Sidan senast uppdaterad 2017-11-09 08.01
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se