Tjörns kommuns logotype
Temperatur 19,1 °C
Medelvind E 1,8 m/s

Kungsviken-Hamngatan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

 

Avloppsledningen mellan Kungsvikens och Hamngatans pumpstationer behöver dimensioneras om för att klara den belastning som utbyggnad av detaljplan Malaga medför.

I delar av centrala Skärhamn är dagvattensystemet inte utbyggt för de regnvattenmängder som förekommer idag. Projektet ska därför bygga ut de dagvattenförande stråk som idag är uttjänta eller underdimensionerade.

I samband med genomförandet ska även huvudstråk för dricksvattenledning förnyas.

Projektet är ännu i ett mycket tidigt skede och förprojekteringen med en uppskattad kostnadskalkyl, geoteknik och underlag för upphandling kommer arbetas fram under vintern 2018/2019.

 

Tidplan Kungsviken-Hamngatan

TidplanPDF

 

 

 

Sidan senast uppdaterad 2018-10-12 08.19
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se