Tjörns kommuns logotype
Land 1,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SE 0,9 m/s

Ansluta till va-nätet

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Ventil

Är du fastighetsägare och vill ansluta din fastighet till kommunens ledningsnät kan du ansöka om det. Du hittar en länk till ansökningsblanketten till höger.

När vi fått din ansökan kan vi lämna mer exakt information om vad som gäller för din fastighet.

Kommunen tar ut en anslutningsavgift enligt gällande prislista för att täcka de kostnader som uppstår i samband med anslutningen.

Anläggningsavgift

För anslutningen till nät betalar du en anläggningsavgift. Den räknas ut enligt kommunens va-taxa. Taxan hittar du i kolumnen till höger.

Anläggningsavgiften för en normalvilla (typhus A) är 244 859 kr inklusive moms (2013 års va-taxa).

En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rum och kök, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m² inkl garage 15 m². Tomtyta 800 m². Vattenförbrukning 150 m³/år. Fastigheten är ansluten till dricks-, spill- och dagvatten.

Vi hjälper dig gärna med att räkna ut avgiften för din fastighet.

Bestämmelser

Vad säger lagen? Det finns många regler om vatten och avlopp. Du hittar dem samlade i "Allmänna bestämmelser för anslutningar till va-nätet" (ABVA), se länk till höger.

Sidan senast uppdaterad 2014-05-15 09.36
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se