Eget dricksvatten

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Vattenpumpen på Bräcke

Kommunen ansvarar för att det finns ett fungerande ledningsnät för dricks- och avloppsvatten. I de delar av kommunen där bebyggelsen är väldigt utspridd saknas ofta ett kommunalt ledningsnät. Här får fastighetsägaren själv ordna med egen brunn och godkänd avloppsanläggning.

Enskild brunn omfattas inte av dricksvattenföreskrifterna. Ta vattenprov med jämna mellanrum för att säkra vattenkvaliteten.

Därför kan det bli tokigt
Vattentillgångarna på Tjörn, liksom på många andra platser i Bohuslän, är begränsade. Flera brunnar har en förhöjd salthalt vilket kan bero på ett överuttag av vatten, bortledande av dagvatten, bergvärmeanläggningar med mera. I de enskilda vattentäkterna är det även vanligt med mangan, järn och fluorid i vattnet. För de centrala delarna av Tjörn finns det risk för radon i grundvattnet.

Emellanåt förekommer förhöjda bakteriehalter i vattnet. Det kan bland annat bero på att ytvattnet har trängt in eller på enskilda avloppsanläggningar med eftersatt underhåll. De förhöjda halterna kan i vissa fall leda till otjänligt vatten.
 
I flera fritidsområden pågår en omvandling till helårsboende. Det medför en ökad belastning på de lokala vattentäkterna och avloppsanläggningarna

Sidan senast uppdaterad 2015-10-19 11.34
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se