Tjörns kommuns logotype
Land 13,8 °C Hav 17,4°C
Medelvind WNW 0,9 m/s

Vad är avloppsvatten?

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Det vatten vi förbrukar inne i våra hem, i skolan, på dagis, på våra arbetsplatser med mera är det vi normalt kallar avlopp. Men avloppsvatten är också det som kommer kommer från regn och snösmältning.

Vi delar upp avloppsvattnet i dagvatten och spillvatten.

Dagvattnet kommer från gator och stuprännor efter regn och snösmältning. Spillvattnet kommer från bland annat kök, toaletter och vaskar.

Sidan senast uppdaterad 2013-08-06 10.26

Kontaktuppgifter

Miljöavdelningen
0304-60 11 48

0304-60 11 48
samhallsbyggnad@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se