Tjörns kommuns logotype
Land 0,8 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NNE 0,9 m/s

Vattenmätare och avläsning

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Vattenledningar

Är du abonnent och ansluten till kommunalt vatten har du en vattenmätare installerad någonstan i eller i anslutning till ditt hus.

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten. Vattenmätaren tillhandahålls och tillhör kommunen vars personal även monterar den.

Ansvar för vattenmätaren

Mätarplatsen tillhör fastigheten, mätaren är kommunens egendom.

Mätaren ska placeras i ett utrymme som går att låsa och komma åt direkt utifrån, eller placeras direkt innanför grundmur. 

Mätaren ska vara skyddad mot frysning, olämplig uppvärmning och yttre påverkan. Belysning ska finnas. Platsen där vattenmätaren sitter ska tåla spill och läckage av vatten. Ett exempel på en lämplig placering är ett våtrum med golvbrunn. Mätarplatsen måste vara väl ventilerad för att undvika kondens och mögel.

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot både värme och kyla. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder.

Endast personal från TMAB har rätt att sätta upp, kontrollera och underhålla vattenmätaren samt öppna och stänga servisventil. Om du planerar att ändra vattenmätarens placering måste du först kontakta oss.

Kontakta TMAB om vattenmätaren har skadats. Kostnaden för utbyte eller reparation av skadad mätare betalas av fastighetsägaren.

Avläsning av vattenmätare

En gång om året skickar kommunen ut ett avläsningskort där fastighetsägaren själv läser av mätarställningen. Dessa avläsningskort återsänds till kommunen. Kommunen gör vid vissa tillfällen egna avläsningar.

Dessa avläsningar utgör grunden för debiteringen av den rörliga delen av bruningsavgiften för vatten och spillvatten.

Sidan senast uppdaterad 2017-01-03 09.26
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se