Tjörns kommuns logotype
Land 2,7 °C Hav 7,6*°C
Medelvind N 1,8 m/s

Avgifter för vatten och avlopp för vatten och avlopp

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Taxa för Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

I denna taxa hänvisas till "vattentjänstlagen" och då avses Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)

VA-taxa 2016 är antagen av kommunfullmäktige 2015-10-15 och indexreglerad med 1,7% från 2018-04-01 enl.punkterna 8 och 14 i VA-taxan.

Punkt 8. Indexreglering

Avgifter enligt punkterna 5-6 är baserade på indextalet 314,29 (2015-11)i konsumentprisindex KPI(1980=100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än  en gång årligen.

Punkt 14. Indexreglering

Avgifter enligt punkterna 9-12 är baserade på indextalet 314,29 (2015-11) i konsumentprisindex KPI (1980=100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

  

Sedlar och mynt

Vår vatten- och avloppstaxa består av en anläggningsavgift och en brukningsavgift.

Anläggningsavgiften betalar man bara en gång.

Anläggningsavgiften för en villa baseras på fyra olika delar:

  • servisavgift
  • förbindelsepunktsavgift
  • lägenhetsavgift
  • tomtyteavgift

 

Den årliga brukningsavgiften består i sin tur av en grundavgift, som är fast, och en rörlig avgiftsdel, som beror på hur mycket vatten du förbrukar.

Den fasta delen finns för att VA-verksamheten har en stor andel fasta kostnader. Det är till exempel räntor och amorteringar på de lån som finansierar utbyggnader.

I snitt använder Tjörnbon 140-160 liter vatten per dygn.


Sidan senast uppdaterad 2018-05-02 08.14
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se