Tjörns kommuns logotype
Land 17,7 °C Hav 16,1°C
Medelvind SW 5,8 m/s

Planprogram Stora Dyrön


Störst text
Stor text
Normalstorlek


Planprogrammet har till syfte att utreda förutsättningar, utgångspunkter och målsättningar som grund för framtida planläggning. Programmet pekar ut möjligheter till förtätning av bostadsbebyggelse inom och kring befintlig bebyggelsemiljö. Både norra och södra hamnen kan utvecklas och så även öns natur- och rekreationsresurser.

Samårdsmötet för programmet hölls den 10e juni 2015 då även en Culture Planning workshop genomfördes.

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott (KMSU) antog planprogrammet för Stora Dyrön 2015-11-11

Planprogram DyrönPDF

Sidan senast uppdaterad 2016-05-16 14.16

Kontaktuppgifter

Daniel Rutgersson
0304-60 15 27

Planarkitekt
0304-60 15 27
daniel.rutgersson@tjorn.se

Mer information

Här kan det stå lite text som är relaterad till den text som finns i mittspalten. Denna yta kan också bestå av länkar.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se