Tjörns kommuns logotype
Land 15,3 °C Hav 15,7°C
Medelvind SW 9,8 m/s

Planprogram Märkesten

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Planavdelningen gavs i uppdrag 2014 att arbeta fram ett planprogram för Märkesten.

Området kring Märkesten öster om Skärhamn samhälle har utrets för att få en helhetslösning till utveckling av verksamheter och bostäder.

I planprogramområdet finns tre inkomna planansökningar.

Den 6e maj 2015 hölls ett så kallat "Culture planning workshop"- tillfälle.
En kortare presentation av programmet gavs följt av ett fortsatt dialogarbete med idéer och tankar kring utveckling i Märkesten. 45 personer deltog och diskussionerna handlade främst om vilken typ av bebyggelse som passar i Märkesten samt vilken bebyggelse Tjörn behöver. Naturen, verksamhets- området och trafiksituationen på väg 723 diskuterades också. Det var många givande samtal. Främst är en gång- och cykelväg mycket önskvärd och om bebyggelse ska ske ska det vara med stor hänsyn till naturen.

Samrådstiden var 6 maj till och med 3 juni 2015. En samrådsredogörelse har gjorts för att samla ihop och svara på de synpunkter som inkommit. Samrådsredogörelsen godkändes i Kommunstyrelsens miljö- och samhälllsutskott (KMSU) 2015-10-14. När detaljplanarbetet kan komma att påbörjas för någon del av Märkesten är inte fastställt.

Planprogram MärkestenPDF

Miljöutredning MärkestenPDF

Behovsbedömning MärkestenPDF

Workshop 6 maj 2015PDF

Samrådsredogörelse ProgramPDF


Sidan senast uppdaterad: 2015-11-26 16.14

Kontaktuppgifter

Planarkitekt
0304-60 14 35
kristina.stenstrom@tjorn.se

Sara Dahlström
0304-60 11 61

Planarkitekt
0304-60 11 61
sara.dahlstrom@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se