Tjörns kommuns logotype
Land 14,9 °C Hav 41,7*°C
Medelvind WSW 5,8 m/s

Planprogram Ävja 1:29 och Mällby 1:29, m.fl.

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Programmet syftar till att inför detaljplanearbetet undersöka möjligheterna för uppförande av ca 8 parhus i souterräng samt ca 4 bostadshus inom fastigheterna Ävja 1:29 och Mällby 1:29.

En ny väg föreslås genom området och ut till Almösunds marina. Detta för att minska trafikbelastningen i resten av bostadsområdet.


Sidan senast uppdaterad 2016-11-02 11.07

Kontaktuppgifter

Åsa Jönsson
0304-60 11 59

Planchef
0304-60 11 59
asa.jonsson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se