Tjörns kommuns logotype
Land 11,6 °C Hav 41,7*°C
Medelvind WNW 3,1 m/s

Förstudie för Myggenäs centrum

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Samhällsbyggnadsförvaltningens presidium beslutade vid sammanträde 2014-03-26 § 13 att rubricerad förstudie skulle gå ut på remiss till berörda myndigheter, förvaltningar och föreningar. Under remisstiden inkom ett antal synpunkter som har sammanställts i en redogörelse. Eftersom många remissinstanser hade synpunkter på föreslagen placering av rondell placeras den i godkänd förstudie i läget för avkörningsfil ner till Myggenäs marina.

Förstudien godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden den 8 oktober 2014 § 269. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade även att följande förändringar ska göras i kommande planarbete:

1. Lokalgatan med genomfart ska vara avskild från parkeringen.

2. Väg 160 ska ej vara avsmalnad i området.

3. Busshållplatslägen med genomfart ska ytterligare utredas.

4. Utredning av läget för busshållplatser ur trafiksäkerhetssynpunkt ska göras, förslagsvis vid lokalgata.

5. Alternativ till att varubilar ska undvika backning ska ytterligare utredas.

 

Förstudie för centrumutveckling Myggenäs, antagenPDF

Sidan senast uppdaterad 2017-07-03 08.49
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se