Tjörns kommuns logotype
Land -5,7 °C Hav 5,8*°C
Medelvind N 0,9 m/s

Tätortsstudier

Störst text
Stor text
Normalstorlek

En tätortsstudie innebär att kommunen tar ett helhetsgrepp i viktiga gemensamma frågor för samhället och dess fysiska utveckling på både kort och lång sikt.

En sådan planmässig översyn ser till boende, verksamheter och kommunens behov i dagsläget och i framtiden.

Frågorna som hanteras i studien kretsar kring de fysiska miljöer som finns i tätorten, problem idag och önskemål för framtiden.

Ett förslag som exempelvis är ute på samråd kan visa på hur marken ska kunna användas och samhället utvecklas exempelvis under en period på 20 år framåt.

Tätortsstudien är ett rådgivande dokument för politiker och tjänstemän och är tänkt att fungera som underlag för detaljplanering av berörda områden i senare skede.

Antagna tätortsstudier

  • Rönnäng, Bleket, Klädesholmen
  • Skärhamn
  • Höviksnäs
  • Almösund
Sidan senast uppdaterad 2016-08-24 13.23
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se