Tjörns kommuns logotype
Land 8,5 °C Hav 16,3°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Översiktsplan 2003

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-13

Översiktsplanens mål och riktlinjer ger förutsättningar för arbetet med tätortsstudier, program och detaljplaner, som reglerar byggrättigheterna för berörda fastigheter och kan utnyttjas när detaljplanen vunnit laga kraft och nödvändiga avtal ingåtts. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
01_Inledning.pdföppnas i nytt fönster 10.9 kB 2010-06-13 21.49
02_Bakgrundsbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 98.4 kB 2010-06-13 21.49
03_Kommunala_mål.pdföppnas i nytt fönster 9.5 kB 2010-06-13 21.49
04_Allmänna_intressen.pdföppnas i nytt fönster 118.2 kB 2010-06-13 21.49
05_Användning_mark-_o_vattenområden.pdföppnas i nytt fönster 10.2 kB 2010-06-13 21.49
06_Rekommendationer_för_byggande_mm.pdföppnas i nytt fönster 47.6 kB 2010-06-13 21.49
07_Riksintressernas_behandling.pdföppnas i nytt fönster 14.3 kB 2010-06-13 21.49
08_Mellankommunala_frågor.pdföppnas i nytt fönster 6.5 kB 2010-06-13 21.49
09_Konsekvensbeskrivningar.pdföppnas i nytt fönster 32.9 kB 2010-06-13 21.49
10_Åtgärder.pdföppnas i nytt fönster 5.6 kB 2010-06-13 21.49

Kartor


Kartorna nås även genom att klicka på ordet karta: ... i respektive översiktsplansdokument. Du ser om det är en länk genom att föra muspekaren över texten som då blir till en hand med bokstaven "W" i.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Mark.pdföppnas i nytt fönster 8.8 MB 2010-11-10 13.59
Markanv.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2010-11-10 13.59
Markanv2.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB 2010-11-10 14.00
Rek_A3.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2010-11-10 14.00
Rek_A4.pdföppnas i nytt fönster 2.6 MB 2010-11-10 14.00
Rekom_A0.pdföppnas i nytt fönster 5.8 MB 2010-11-10 14.01
s09 Befolkning_service.pdföppnas i nytt fönster 721.9 kB 2010-11-10 14.01
s17 Jordbruk.pdföppnas i nytt fönster 991.5 kB 2010-11-10 14.01
s21 Fiske, Vattenbruk.pdföppnas i nytt fönster 827.8 kB 2010-11-10 14.01
s25 Naturvård.pdföppnas i nytt fönster 800.2 kB 2010-11-10 14.01
s29 Kulturmiljövård.pdföppnas i nytt fönster 722.3 kB 2010-11-10 14.01
s33 Friluftsliv.pdföppnas i nytt fönster 789.5 kB 2010-11-10 14.01
s35 Stora opåverkade områden.pdföppnas i nytt fönster 697.9 kB 2010-11-10 14.01
s37 Känsliga områden.pdföppnas i nytt fönster 784.7 kB 2010-11-10 14.01
s42 Videodokumenterade bottnar.pdföppnas i nytt fönster 704.6 kB 2010-11-10 14.01
s45 Tekniska system.pdföppnas i nytt fönster 713.9 kB 2010-11-10 14.02
s47 Säkerhet, radon mm.pdföppnas i nytt fönster 711.1 kB 2010-11-10 14.02
s52 Kommunikationer.pdföppnas i nytt fönster 717.6 kB 2010-11-10 14.02
s56 Vindkraft.pdföppnas i nytt fönster 979.3 kB 2010-11-10 14.02
s78 Riksintressen.pdföppnas i nytt fönster 950.9 kB 2010-11-10 14.02
s79 Planer, Förordnanden.pdföppnas i nytt fönster 791.3 kB 2010-11-10 14.02
Sidan senast uppdaterad 2016-08-24 12.04
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se