Översiktsplan 2003

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-13

Översiktsplanens mål och riktlinjer ger förutsättningar för arbetet med tätortsstudier, program och detaljplaner, som reglerar byggrättigheterna för berörda fastigheter och kan utnyttjas när detaljplanen vunnit laga kraft och nödvändiga avtal ingåtts. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF 01_Inledning.pdföppnas i nytt fönster 10.9 kB  2010-06-13 21.49
PDF 02_Bakgrundsbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 98.4 kB  2010-06-13 21.49
PDF 03_Kommunala_mål.pdföppnas i nytt fönster 9.5 kB  2010-06-13 21.49
PDF 04_Allmänna_intressen.pdföppnas i nytt fönster 118.2 kB  2010-06-13 21.49
PDF 05_Användning_mark-_o_vattenområden.pdföppnas i nytt fönster 10.2 kB  2010-06-13 21.49
PDF 06_Rekommendationer_för_byggande_mm.pdföppnas i nytt fönster 47.6 kB  2010-06-13 21.49
PDF 07_Riksintressernas_behandling.pdföppnas i nytt fönster 14.3 kB  2010-06-13 21.49
PDF 08_Mellankommunala_frågor.pdföppnas i nytt fönster 6.5 kB  2010-06-13 21.49
PDF 09_Konsekvensbeskrivningar.pdföppnas i nytt fönster 32.9 kB  2010-06-13 21.49
PDF 10_Åtgärder.pdföppnas i nytt fönster 5.6 kB  2010-06-13 21.49

Kartor


Kartorna nås även genom att klicka på ordet karta: ... i respektive översiktsplansdokument. Du ser om det är en länk genom att föra muspekaren över texten som då blir till en hand med bokstaven "W" i.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Mark.pdföppnas i nytt fönster 8.8 MB  2010-11-10 13.59
PDF Markanv.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB  2010-11-10 13.59
PDF Markanv2.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB  2010-11-10 14.00
PDF Rek_A3.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB  2010-11-10 14.00
PDF Rek_A4.pdföppnas i nytt fönster 2.6 MB  2010-11-10 14.00
PDF Rekom_A0.pdföppnas i nytt fönster 5.8 MB  2010-11-10 14.01
PDF s09 Befolkning_service.pdföppnas i nytt fönster 721.9 kB  2010-11-10 14.01
PDF s17 Jordbruk.pdföppnas i nytt fönster 991.5 kB  2010-11-10 14.01
PDF s21 Fiske, Vattenbruk.pdföppnas i nytt fönster 827.8 kB  2010-11-10 14.01
PDF s25 Naturvård.pdföppnas i nytt fönster 800.2 kB  2010-11-10 14.01
PDF s29 Kulturmiljövård.pdföppnas i nytt fönster 722.3 kB  2010-11-10 14.01
PDF s33 Friluftsliv.pdföppnas i nytt fönster 789.5 kB  2010-11-10 14.01
PDF s35 Stora opåverkade områden.pdföppnas i nytt fönster 697.9 kB  2010-11-10 14.01
PDF s37 Känsliga områden.pdföppnas i nytt fönster 784.7 kB  2010-11-10 14.01
PDF s42 Videodokumenterade bottnar.pdföppnas i nytt fönster 704.6 kB  2010-11-10 14.01
PDF s45 Tekniska system.pdföppnas i nytt fönster 713.9 kB  2010-11-10 14.02
PDF s47 Säkerhet, radon mm.pdföppnas i nytt fönster 711.1 kB  2010-11-10 14.02
PDF s52 Kommunikationer.pdföppnas i nytt fönster 717.6 kB  2010-11-10 14.02
PDF s56 Vindkraft.pdföppnas i nytt fönster 979.3 kB  2010-11-10 14.02
PDF s78 Riksintressen.pdföppnas i nytt fönster 950.9 kB  2010-11-10 14.02
PDF s79 Planer, Förordnanden.pdföppnas i nytt fönster 791.3 kB  2010-11-10 14.02
Sidan senast uppdaterad 2010-11-10 14.13
Relaterad information
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se