Tjörns kommuns logotype
Land 0,9 °C Hav 4,5*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Detaljplaner pågående

Störst text
Stor text
Normalstorlek
 • Tjörnbron Almöstrand, Tjörns entré
  Detaljplanens syfte är att utveckla planområdet till en del av Myggenäs tätort och skapa en modern naturnära skärgårdsmiljö med en blandad bebyggelse. Syftet med detaljpl...
 • Rönnäng 1:65 m.fl., Geteryggen Aröd, Rönnäng 1:65 m.fl.
  Under hösten 2015 startade arbetet med en detaljplan på ömse sidor om väg 169. Detaljplanen rör vattenområdet mellan ishallen och Hjalmar Olssons trä samt bergen längs gå...
 • Dunkavlemyren Dunkavlemyren, del av Nötsäter 1:311
  Planområdet är beläget i centrala Skärhamn, där Skärhamns reningsverk ligger idag.
 • Höviksnäs Fridhem, del av Hövik 5:1 m.fl.
  Detaljplan Fridhem del av fastigheten Hövik 5:1 m.fl. har varit på samråd vår 2018. En samrådsredogörelse sammanställs och utreder fortsatt arbete.
 • Höviksnäs Hövik 3:23 m.fl.
  Syftet med detaljplanen är att markanvändningen längst ut på udden ska omvandlas från industri till bostäder. Planarbetet innebär också att revidera befintlig avstyckning...
 • Förslag färjelägen Infrastruktur i Rönnängsområdet
  Färjelägets placering i eller i närheten av Rönnäng. Färjan trafikerar Rönnäng, Tjörnekalv, Åstol och Dyrön och är nuvarande linje 361 inom Västtrafiks verksamhet.
 • Koholmen 1:200, 1:208, 1:1 m fl, etapp 2
  Etapp 2 omfattar norra Koholmen. Syftet med planen är att utreda hur norra hamnens magasinsbyggnader och vattennära bebyggelse ska kunna utvecklas.Planförslaget var ute p...
 • Koholmen 1:206
  Planområdet består av en fastigheten Koholmen 1:206 med magasinsbyggnad samt tillhörande kaj och brygga.
  Planen syftar till att ändra användningen för befintlig magasinsby...
 • Koholmen 1:38, 1:52, 1:1 m fl, etapp 3
  Etapp 3 omfattar södra Koholmen. Syftet med den här planen är att att utreda hur magasinsbyggnader och vattennära bebyggelse ska kunna användas och utvecklas.Planförslage...
 • Rönnäng 1:27
  Syftet är att jobba utefter de intentioner som finns i Översiktsplan 2013 och ”Tätortsstudie för Rönnäng, Bleket och Klädesholmen”, antagen av KF 2007, och ta fram en ny ...
 • Skärhamn centrum
  Skärhamns centrum är en inaktuella detaljplan som arbetas om.
 • Stockevik Stockevik
  Detaljplan för Stockevik 1:16 m.fl.  har varit på samråd och många yttranden har inkommit till kommunen. Alla dessa synpunkter har sammanställas i en samrådsredogörelse, ...
 • Södra hamnen, del av Nötsäter 1:311 mfl.
 • Tångeröd 2:18 m.fl.
  Planens syfte är att möjliggöra bostäder samt förskola och/eller äldreboende i centrala
  tätorten Höviksnäs.
  Planen omfattar en utbyggnad av helårsboende med ca 30 bostäder ...

 • Ävja 1:29, Mällby 1:29
  Planförslaget syftar till att pröva förutsättningarna för utbyggnad av bostadsbebyggelse i anslutning till tätorten Myggenäs i Almösund  Samråd 2016 Planförslaget var utsä...
Sidan senast uppdaterad 2016-08-24 14.02

Kontaktuppgifter

Åsa Jönsson
0304-60 11 59

Planchef
0304-60 11 59
asa.jonsson@tjorn.se

Du hittar kontaktuppgifter under respektive detaljplan.

Mer information

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se