Tjörns kommuns logotype
Land -2,0 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NNW 0,9 m/s

Detaljplaner pågående

Störst text
Stor text
Normalstorlek
 • Tjörnbron Almöstrand, Tjörns entré
  Detaljplanens syfte är att utveckla planområdet till en del av Myggenäs tätort och skapa en modern naturnära skärgårdsmiljö med en blandad bebyggelse. Syftet med detaljpl...
 • Rönnäng 1:65 m.fl., Geteryggen Aröd, Rönnäng 1:65 m.fl.
  Under hösten 2015 startade arbetet med en detaljplan på ömse sidor om väg 169. Detaljplanen rör vattenområdet mellan ishallen och Hjalmar Olssons trä samt bergen längs gå...
 • Dunkavlemyren Dunkavlemyren, del av Nötsäter 1:311
  Planområdet är beläget i centrala Skärhamn, där Skärhamns reningsverk ligger idag.
 • Höviksnäs Hövik 3:23 m.fl.
  Syftet med detaljplanen är att markanvändningen längst ut på udden ska omvandlas från industri till bostäder. Planarbetet innebär också att revidera befintlig avstyckning...
 • Höviksnäs Hövik 5:1, Fridhem
  Kommuen har förvärvat fastigheten Tångeröd 1:25 som numer ingår i kommunens fastighet Hövik 5:1.
 • Förslag färjelägen Infrastruktur i Rönnängsområdet
  Färjelägets placering i eller i närheten av Rönnäng. Färjan trafikerar Rönnäng, Tjörnekalv, Åstol och Dyrön och är nuvarande linje 361 inom Västtrafiks verksamhet.
 • Koholmen 1:200, 1:208, 1:1 m fl, etapp 2
  Etapp 2 omfattar norra Koholmen. Syftet med planen är att utreda hur norra hamnens magasinsbyggnader och vattennära bebyggelse ska kunna utvecklas.Planförslaget var ute p...
 • Koholmen 1:206, 1:207
  Ett detaljplanearbete har påbörjats för två fastigheter på Koholmen. Syftet är att pröva ombyggnad av magasin och ändra användning till verksamhet/förråd och bostad.

 • Koholmen 1:38, 1:52, 1:1 m fl, etapp 3
  Etapp 3 omfattar södra Koholmen. Syftet med den här planen är att att utreda hur magasinsbyggnader och vattennära bebyggelse ska kunna användas och utvecklas.Planförslage...
 • Rönnäng 1:27
  Syftet är att jobba utefter de intentioner som finns i Översiktsplan 2013 och ”Tätortsstudie för Rönnäng, Bleket och Klädesholmen”, antagen av KF 2007, och ta fram en ny ...
 • Skärhamn centrum
  Skärhamns centrum är en inaktuella detaljplan som arbetas om.
 • Stockevik Stockevik
  Detaljplan för Stockevik 1:16 m.fl.  har varit på samråd och många yttranden har inkommit till kommunen. Alla dessa synpunkter har sammanställas i en samrådsredogörelse, ...
 • Södra hamnen, del av Nötsäter 1:311 mfl.
 • Tångeröd 2:18 m.fl.
  Under hösten 2016 startade arbetet med en detaljplan för området kring Tångeröd 2:18, som syftar till att pröva möjligheterna att bygga bostäder. Eventuellt kan det även ...
 • Ävja 1:29, Mällby 1:29
  Planförslaget syftar till att pröva förutsättningarna för utbyggnad av bostadsbebyggelse i anslutning till tätorten Myggenäs i Almösund samt att möjliggöra för en ny infa...
Sidan senast uppdaterad 2016-08-24 14.02

Du hittar kontaktuppgifter under respektive detaljplan.

Mer information

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se