Tjörns kommuns logotype
Temperatur 15,3 °C
Medelvind WSW 1,3 m/s

Hövik 5:1

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Bild ur detaljplanen för Hövik 5:1
Tjörns kommun har fastställt detaljplanen för Hövik 5:1.

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att uppföra ca 100 bostäder som komplement
till befintlig bebyggelse i Höviknäs. Planen medger en blandning av radhus, friliggande bostadshus
och mindre flerbostadshus i högst två våningar. Planen innefattar också områden för rekreation, lek,
närodling, torgyta, gemensamhetsanläggningar och parkering.

Enligt kommunens översiktsplan, ÖP 03 är området markerat som utvecklingsområde för helårsbebyggelse.

Projekteringen av gator och vatten-, spill- och dagvattenledningar pågår.

Projektör är upphandlad och det är EQC Group i Karlstad.

Ett informationsmöte hölls den 4/10 i Häggvallskolan. På detta möte kom en del frågor. Dessa frågor och svar redovisas översktligt i dokumentet "Frågor efter informationsmöte 2012-10-04 i häggvallsskolan"PDF

I dessa frågor och svar nämns en bullerutredning. Denna finner du i kolumnen till höger.

Sidan senast uppdaterad 2014-10-23 14.22
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se