Tjörns kommuns logotype
Temperatur 24,5 °C
Medelvind NNE 2,2 m/s

Byggprojekt

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Hus i Bleket. Foto: Maria Johannessen

Tjörns entré - Myggenäs korsväg

Projektering av Trafikverket för bland annat ny bussväg och ny pendelparkering. En gång- och cykelväg ska också byggas för att länka samman Myggenäs korsväg med befintliga cykelvägar ut på västra Tjörn.

Projektet Tjörns entré - Myggenäs korsväg

Hövik 5:1 Bostäder

Projektering av gator och VA-ledningar.

Hövik 5:1

Sidan senast uppdaterad 2019-02-12 08.46

Kontaktuppgifter

Åsa Jönsson
0304-60 11 59

Avdelningschef
0304-60 11 59
asa.jonsson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se