Tjörns kommuns logotype
Land 15,0 °C Hav 15,5°C
Medelvind SW 6,3 m/s

Vattenskyddsområde

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Bö Tjärn. Foto: Maria Johannessen

Genom att inrätta vattenskyddsområden med stöd av miljöbalken kan kommunen skydda sina vattenförekomster.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats om vattenskyddsområde och dricksvattentäkter.

Inom ett vattenskyddsområde finns olika skyddszoner:

  • Vattenuttag
  • Vattentäktszon
  • Primär skyddszon
  • Sekundär skyddszon
  • Tertiär skyddszon

På Tjörn finns idag det kommunala vattenskyddsområdet runt Bö tjärn samt de privata Ängevikens samfällighet och Gullfjälls samfällighet.

Sidan senast uppdaterad 2017-06-08 08.17
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se