Tjörns kommuns logotype
Land -0,4 °C Hav 3,9*°C
Medelvind ENE 1,8 m/s

Båten och hamnen

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Flicka, Skärhamn

Båtbottenfärger

Det är förbjudet att använda vissa båtbottenfärger vid målning av båten. Färgerna som används för att måla båtbotten är till för att hålla alger, snäckor och musslor borta. I förlängningen innebär detta att båtbåttenfärgerna gör stor skada på det marina livet när de läcker ut i havet.

Båtbottentvätt

När båtar som tagits upp för vintern spolas av följer färgrester med spolvattnet. De förorenar marken omkring spolplatsen och/eller följer med spolvattnet ut i havet. Därför klassas båtbottentvätt som en miljöfarlig verksamhet.

Det är du som spolar av båten som måste se till så att farliga ämnen inte sprids och kan skada människor och miljö. På en del båthamnar finns det speciella spolplattor som gör att vattnet renas innan det går ut i havet. Du som båtägare bör välja ett alternativ med miljöanpassat båtupptag.

Sugtömningsstationer

Att tömma obehandlat toalettavfall till sjöss orsakar miljö- och hälsorelaterade problem i våra vatten. Smittorisken från toalettavfallet är stor vid havsbad och det bidrar även till övergödningen.

Regeringen beslutade den 23 juni 2010 att ge Transportstyrelsen i uppdrag att genomföra förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. 2015 ska förbudet införas. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Förbudet gäller hela Sveriges sjöterritorium, längs hela Sveriges kust, i alla sjöar och inre vattendrag.

Förbudet kommer i korthet att se ut på följande sätt:

  • Ett generellt förbud om att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar inom Sveriges sjöterritorium.
  • Ett konstruktionskrav att fritidsbåtar med fast toalettinstallation ska ha en tank med möjlighet till sugtömning till mottagningsanordning i land. Äldre båtar ska få möjlighet till dispens från kravet.
  • Ett krav på fritidsbåtshamnar att ha mottagningsanordningar som kan ta emot det toalettavfall som de fritidsbåtar som anlöper hamnen har behov av att lämna dit. Det kan omfatta landtoaletter, utslagsvaskar och sugtömningsanläggningar. Vilka möjligheter som ska finnas i en hamn beror alltså på hur behoven ser ut. Vilka fritidsbåthamnar som ska omfattas av förbudet ska definieras av Transportstyrelsen.
Sidan senast uppdaterad 2016-05-10 11.42

Kontaktuppgifter

Miljöavdelningen
0304-60 11 48

0304-60 11 48
samhallsbyggnad@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se