Tjörns kommuns logotype
Temperatur 14,3 °C
Medelvind --- 0,0 m/s

Värt att bevara

Störst text
Stor text
Normalstorlek
För att dagens tjörnbor skall kunna uppleva den kedja av sammanhang, som gett ön dess historia, har kommunen arbetat fram ett kulturminnesvårdsprogram.

Där beskrivs 21 områden som speglar utvecklingen av landskapet och bebyggelsen från forntid till nutid. För dessa områden gäller särskilda skyddsbestämmelser.

Karta, Ditt hus på Tjörn: Värt att bevara
1. Margareta Huitfeldts Sundsby.

2. Fjälebro med två gamla framkammarstugor från tiden före storskiftet och en av Tjörns få bevarade väderkvarnar. En gång var de 213 stycken...

3. Valsäng strand med Bohusläns kanske äldsta bevarade sjöbodar.

4. Toröd med fornminnen från stenåldern, rester av Labergets fornborg och gammal jordbruksbebyggelse.

5. Det på fornfynd och oerhört rika området Hjälteby-Röd och byn Hjälteby, med spår av en mycket tät bykärna och flera gårdar från 1800-talets senare del med tidstypiska hantverksdetaljer.

6. Jordbruksdalgången i Gälov-Bräcke med värdefullt kulturlandskap och rika fornfynd frånjärn- och bronsålder. Här ligger Tjörns hymbygdsmuseum i den gamla gården Bräcke.

7. Tjörns största gravfält från järnåldern ligger i Svanvik-Spjärr.

8. Det mest kända gravfältet från samma tid, Pilane.

9. Säby, en joprdbruksbygd med många välbevarade gamla gårdar – inte minst själva Säbygården – och mark som ännu hävdas. Den i stort sett oförändrade vägen leder fram till Säby ö, med talrika lämningar av strandsittarboställen från 1800-talet.

10. Det sägenomspunna Pater Noster med dess Heidenstamsfyr och fyrvaktarbostäder.

11. Utmarksområdet Valbergshamna, där många av Tjörns fattiga fick söka sin utkomst under 1800-talets nödår. Tjörns hembygdsförening har kartlagt över 45 torp och stenstugor här.

12. Halsbäck vid Stigfjorden, ett gammalt färjeläge med många intressanta hus från olika tider och utgångspunkt för vägen Halsbäck-Kållekärr, som finns omnämnd redan på 1730-talet.

13. Björholmen, ett välbevarat fiskeläga med många enkelstugor, sjöbodar och kålgårdar.

14. Kyrkesund-Härön. Bebyggelsen kring det smala Kyrkesundet hör till Tjörns äldsta. Härön var bebyggd redan på 1500-talet, medan Sumpen, som Kyrkesund kallades då, började växa fram under 1700-talets sillperiod. Ett minne från denna tid är trankokeriet Kålhuvudet, som står kvar nästan oförändrat.

15. Skärhamns centrum speglar fortfarande fraktsjöfartens och fiskberedningens glansdagar på Tjörn.

16. Klädesholmen består egentligen av två holmar, Klädesholmen och Koholmen. De var utan fast landsförbindelse ända till 1983 och har bevarat mycket av fiskelägets och fiskberedningssamhället särart.

17. Tjörnekalv med de två små samhällena Stora och Lilla Kalven erbjuder en välbevarad miljö från slutet av 1800-talet. Sjöbodarna utefter stranden är traditionellt rödmålade. Strax bakom dem hittar man bostadshusen, mest enkelstugor.

18. Åstol är kanske den mest säregna av de bebodda öarna runt Tjörn. Den täta bebyggelsen, som täcker nästan varenda kvadratmeter av ön, har förklarats vara av riksintresse för kultumiljövården.

19. På den lilla ön Hättan sydost om Tjörns sydspets ligger lotsutkiken och bebyggelsen kvar från den tid då inloppstullkammaren till Uddevalla låg här.

20. Från Höviksnäs på Tjörns östra sida gick färjan till fastlandet ända tills Tjörnbron öppnades för trafik 1960.

21. Den lilla Flatholmen var ett betydande fiskeläger ända fram till mellankrigstiden. Här bedrevs också sjöfart och båtbyggeri och man hade egen handelsbod och skola. I de välbevarade husen bor idag sommargäster och vid bryggorna och bodarna ligger fritidsbåtar.

Sidan senast uppdaterad 2016-09-27 08.57

Ditt hus på Tjörn

Här beskriver vi traditionell bebyggelse på Tjörn, hur den ser ut och varför. I och vid kulturmiljöer bör dessa traditioner följas så långt det är rimligt, även beträffande moderna hus.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se