Tjörns kommuns logotype
Temperatur 22,8 °C
Medelvind WSW 2,2 m/s

Var ska huset ligga?

Störst text
Stor text
Normalstorlek
En viktig fråga när man bygger nytt är var huset skall ligga och hur det på bästa sätt anpassas till annan, befintlig bebyggelse, liksom hur tomten skall utformas. Det går bra att följa gamla byggnadstraditioner på Tjörn än idag.
  • Välj lägen som liknar de gamla och följ terrängens former.
  • Bygg gärna där äldre torp och gårdar har legat och där det finns rester av gamla trädgårdar. Bevara om möjligt spåren av tidigare bosättning på tomten.
  • Bygg i samma skala och volym som den gamla bebyggelsen. Många äldre samhällen har plats för fler hus om man tar hänsyn till volym, material och färgsättning.
  • Sprid inte bebyggelsen i landskapet. Välj hellre lägen, där en förtätning är möjlig och där det går attt ansluta till befintliga hus.
  • Välj gärna lägen invid träd, dungar eller berg.
  • Tänk på att det finns många fornlämningar på Tjörn som man inte får bygga på eller för nära. Om du är osäker, kontakta Bohusläns museum i Uddevalla.
Sidan senast uppdaterad 2016-09-27 08.57

Ditt hus på Tjörn

Här beskriver vi traditionell bebyggelse på Tjörn, hur den ser ut och varför. I och vid kulturmiljöer bör dessa traditioner följas så långt det är rimligt, även beträffande moderna hus.

Mer information
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se