Tjörns kommuns logotype
Temperatur 13,3 °C
Medelvind W 3,1 m/s

Omisskänneligt tjörnskt

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Ditt hus på Tjörn: 8-1
Det västsvenska dubbelhuset är troligen en utvidgning av enkelhuset. Man har lagt fyra rum runt skorstenen istället för två. Den symmetriskt uppbyggda fasaden med fönstrens placering är typisk för dubbelhuset.

Annars har varianterna på dubbelhuset varit legio med frontespiser, trapphus, verandor och andra tillbyggnader allteftersom familjesituationen krävt det.

Fantasin (1) har kunnat blomstra utan att helhetsbilden förstörts, eftersom förändringarna kommit kontinuerligt och naturligt.

Ditt hus på Tjörn: 8-3

Salsbyggnad


Salsbyggnaden är ett hus som har sitt ursprung i de franska herrgårdarna. De större gårdarna på Tjörn valde gärna denna sexdelade planlösning med strängt symmetriskt utformning som mangårdsbyggnad.

Läkarbostaden i Lilldal (2) är ett vackert exempel på en salsbyggnad.

Ditt hus på Tjörn: 8-2
Också ekonomibyggnaderna byggdes funktionella och efter de krav klimatet ställde. Under 1800-talet var det vanligt med kringbyggda gårdar (3) precis som i sydligaste Sverige. Numera finns bara ett par sådana bevarade på Tjörn. En av dem ligger i Säby.

Senare lades ekonomibyggnaderna gärna i L-form och omslöt tillsammans med boningshuset en liten gårdsplan. Ekonomibyggnaderna målades med Falu rödfärg. Fönster- och dörromtag var vita och dörrarna oftast tjärade.

Källarvinden, (4) detta oöverträffade förvaringsutrymme för frukt, grönsaker och rotfrukter, fanns både vid bondgården och i kustsamhället.
Ditt hus på Tjörn: 9-2
Ditt hus på Tjörn: 9-3

Från sjöbod till trankokeri


I kustsamhället fyller sjöbodarna (5) alltjämt en viktig uppgift som förvaringsplats för fiskredskap, segel, verktyg och kläder. De var och skulle vara dragiga för ventilationens skull.

Också bönderna hade sjöbodar på sin "stran", vilka de använde för redskap till husbehovsfiske eller som magasin för spannmål och ved som kom över sjön. De äldsta bevarade finns på Valsäng strand i Klövedals socken.

När fraktfarten och fiskberedningen utvecklades, byggdes många sjöbodar om till magasin eller blev riktiga konservfabriker. Detta är ingen ny företeelse. Trankokeriet på Kålhuvudet (6) i Kyrkesund är från 1700-talet.
Ditt hus på Tjörn: 9-1
Det var ont om plats och bodar och magasin kom att ligga mycket tätt, ibland i flera rader efter varandra.

Dessa exempel från Tjörns byggnadshistoria visar på en byggnadskultur som varit allt annat än statisk. Samhällen och gårdar har förändrats allteftersom livet och förutsättningarna växlat. Men det har alltid funnits ett tema, en grundmelodi, i processen som varit omisskänneligt tjörnsk.

Sidan senast uppdaterad 2016-09-27 08.56

Ditt hus på Tjörn

Här beskriver vi traditionell bebyggelse på Tjörn, hur den ser ut och varför. I och vid kulturmiljöer bör dessa traditioner följas så långt det är rimligt, även beträffande moderna hus.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se