Tjörns kommuns logotype
Temperatur 22,2 °C
Medelvind WSW 1,8 m/s

Hustyper

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Ryggåsstugor


Först byggdes husen som ryggåsstugor utan loft, i trä eller sten.

Fattigfolket och de obesuttna fick hålla tillgodo med sådana "bostäder" långt in på 1900-talet.

I stenstugan på Säby ö (2) bodde en familj på åtta personer på 9,5 kvm.

Enkelstuga. Foto: Björn Edlund

Enkelstuga


Under 1700-talet blev enkelstugan (3) med storstuga, förstuga och kammare, det vanligaste huset på Tjörn.

När familjen växte och sillen gick till, byggde man ofta på sin enkelstuga med en snedtäcka, eller förlängde den med ytterligare en kammare. Man kunde också välja att höja loftet.

Dessa "höga" enkelstugor blev vanliga i slutet av 1800-talet. De försågs gärna med ett trapphus som snidades med stor omsorg eller med en vackert utsmyckad glasveranda.

Säbygården är en så kallad framkammarstuga. Foto: Björn Edlund

Framkammarstugan


Framkammarstugan är en annan variant av enkelstugan. Bredden är fortfarande enkel men huset har förlängts med en framkammare och ibland också med en "atter"-kammare.

Det finns framkammarstugor i både ett och två plan. Säbygården (5) är ett vackert exempel på en av de få bevarade framkammarstugorna på Tjörn.

Utmärkande för enkelstugorna är den vackra, milda dager som råder inne i rummen, trots att fönstren ofta är små, eftersom ljuset kommer in från tre håll.
Sidan senast uppdaterad 2016-09-27 08.56

Ditt hus på Tjörn

Här beskriver vi traditionell bebyggelse på Tjörn, hur den ser ut och varför. I och vid kulturmiljöer bör dessa traditioner följas så långt det är rimligt, även beträffande moderna hus.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se