Tjörns kommuns logotype
Temperatur 9,9 °C
Medelvind WSW 3,1 m/s

Hur ska huset se ut?

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Tjörns äldre bebyggelse är mycket variationsrik. Den har uppförts under olika tider och har fått drag av vad som var populärt just när den byggdes. Att anpassa ett hus till den äldre bebyggelsen innebär alltså inte att man är hänvisad till några få hustyper. Det betyder inte heller att man måste avstå från modern standard och funktionella planlösningar eller att bygget behöver bli dyrare – tvärtom kan kostnaden bli lägre än för ett normalt typhus. Ta god tid på dig. Se dig omkring på hus och natur i närheten och läs vad som är skrivet om hur man har byggt i din trakt. Sådan litteratur kan du hitta på biblioteken.

Ha det här i minnet medan du funderar:

 • Volymen på huset bör stämma med de äldre husens i omgivningen och med naturens former.
 • Trä är ett fasadmaterial som passar väl in i Tjörns natur. Det är levande, hållbart och lätt utbytbart, när så behövs.
 • Ljusa färger harmonierar bäst med landskapets färger.
 • Fönstrens placering och storlek. Felplacerade fönster kan helt slå sönder husets proportioner.
 • Sadeltaken med 30-35 graders lutning passar både Tjörns klimat och bergens former.
 • Röda takpannor, helst i lertegel, ger en mjuk övergång till landskapets egna färger.
 • En skorsten placerad på taknocken behöver inte göras så hög att den helt förvanskar husets proportioner.
 • Detaljer som dörrar, förstukvistar, uteplatser och balkonger skall underordna sig husets helhet så att de inte blir för dominerande.

Tomten och trädgården


Den bevarade naturmarken är i många fall det bästa att utgå ifrån när man skall anlägga en trädgård som smälter väl in i landskapet.
 • Undvik större markarbeten.
 • Använd tomtens kullar, träd och stenhägnader till att skapa uterum i trädgården.
 • Låt terrängen styra var du placerar uthus och garage.
 • Utnyttja om möjligt en gammal väg som tillfart till det nya huset.
 • Välj växter och buskar som har hemortsrätt på Tjörn.
 • Välj inhägnader som smälter väl in i naturen. Fortsätt gärna "haggårdstraditionen".
Sidan senast uppdaterad 2016-09-27 08.58

Kontaktuppgifter

Daniel Rutgersson
0304-60 15 27

Planarkitekt
0304-60 15 27
daniel.rutgersson@tjorn.se

Ditt hus på Tjörn

Här beskriver vi traditionell bebyggelse på Tjörn, hur den ser ut och varför. I och vid kulturmiljöer bör dessa traditioner följas så långt det är rimligt, även beträffande moderna hus.

Mer information
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se