Tjörns kommuns logotype
Temperatur 13,3 °C
Medelvind W 3,1 m/s

Har du tänkt på...

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Att först läsa om byggnadstraditionen på Tjörn? Vänd dig till biblioteket för att få veta mer.

Att se dig om i landskapet? Tomten ska väljas efter förutsättningarna i naturen och trakten där du skall bygga och utformas så att den smälter väl in i omgivningen. Gå gärna med på någon av de kultur- och naturvandringar som anordnas, särskilt under sommarhalvåret.

Att se till att husens läge och storlek följer traditionen på den plats du valt? Tillsammans kan två eller flera hus bilda ett skyddat gårdstun. Låt husen följa terrängen så blir det inte nödvändigt med fula och dyra utfyllningar och sprängningar.

Att planera tomten på ett naturligt sätt? Spara träd och använd växter med hemortsrätt på Tjörn. Om du behöver hägna in, fortsätt gärna med "haggårdstraditionen" eller sätt upp ett enkelt trästaket. Ordna biluppställningsplatsen så att den inte dominerar.

Att du kanske behöver bygga mer i framtiden? Fundera på vad du kan behöva på lång sikt och hur du kan förbereda dig redan nu.

Att ditt hus skall bli vackert och passa ihop med husen i trakten? Husens form, material och färg, takens storlek, lutning och avslutning, väggarnas höjd, skorstenar och socklar, fönster och dörrar, listverk och dekorationer, förstukvistar och verandor, trappor och uteplatser, sol- och vindskydd – allt är viktiga delar i en helhet.

Det beror på dig om ditt hus och din tomt blir en tillgång för både dig och din omgivning.

Sidan senast uppdaterad 2016-09-27 08.58

Ditt hus på Tjörn

Här beskriver vi traditionell bebyggelse på Tjörn, hur den ser ut och varför. I och vid kulturmiljöer bör dessa traditioner följas så långt det är rimligt, även beträffande moderna hus.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se