Tjörns kommuns logotype
Temperatur 13,3 °C
Medelvind W 3,1 m/s

Bygga nytt på Tjörn

Störst text
Stor text
Normalstorlek
När man byggde nytt förr i tiden gick man mycket ändamålsenligt till väga. Man valde material och utformning som passade in i naturen och miljön där huset skulle ligga. Men man var inte rädd för förändringar, om de ledde till förbättringar.

Nu för tiden tittar man inte ofta på hur det brukat byggas i trakten. Inte heller är det beställaren och hantverkaren som tillsammans bestämmer hur huset skall se ut. I stället väljer man ur en villakatalog eller tidskrift som sprids över hela landet. Man kan beställa samma hus i Skåne som i Norrland eller Bohuslän. Ofta är dessa typhus inspirerade av förebilder från andra länder och världsdelar, så att man numera kan se Dallas-hus och joddlarbalkonger också på Tjörn.

De sista åren har emellertid många som bygger blivit medvetna om problemet. En bebyggelse som är bättre anpassad till landskapet har börjat komma tillbaka och det finns typhus att få som passar väl in i den bohuslänska byggnadstraditionen.

Istället för att välja ett typhus, kan man vända sig till en arkitekt för att få hjälp med projekteringen och till en lokal byggmästare för genomförandet. De kan ofta mycket om den lokala byggnadstraditionen. I samråd med dem kan man diskutera sig fram till ett eget hus, som inte behöver bli dyrare än ett typhus.

Kontakta också kommunens samhällsförvaltning innan du börjar ditt planerande. Där har man många goda råd att ge.

Anpassning till miljön


All natur och all miljö är känslig för hur man bygger. Ett hus som smälter väl in i omgivningen fyller betraktaren med glädje och välbehag.

På Tjörn, med dess säregna natur, finns många områden som är mer känsliga än andra för ingrepp. Där gäller särskilda bestämmelser för hur man får bygga. På samhällsförvaltningen kan du få reda på vilka områden det är. Men var du än lägger ditt hus, vinner det i trivsel och värde om du anpassar det till naturen och omgivande bebyggelse.

Sidan senast uppdaterad 2016-09-27 08.57

Ditt hus på Tjörn

Här beskriver vi traditionell bebyggelse på Tjörn, hur den ser ut och varför. I och vid kulturmiljöer bör dessa traditioner följas så långt det är rimligt, även beträffande moderna hus.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se