Tjörns kommuns logotype
Temperatur 13,3 °C
Medelvind W 3,1 m/s

Behåll husets karaktär

Störst text
Stor text
Normalstorlek
På Tjörn har bebyggelsen genomgått förändringar i alla tider. De flesta har varit till det bättre. De gjordes av folk som kände den plats där de bodde och visste hur de skulle göra. Men på 1900-talet kom specialiseringen och arbetsfördelningen. Man glömde bort sina gamla byggnadstraditioner. Reklamen för nya byggnadsmaterial och tillfälliga modenycker, har hotat samstämmigheten mellan bebyggelse och landskap på Tjörn liksom i landet i övrigt. Nya lagar, förordningar, normer och stadgar – nödvändiga och bra i många sammanhang – gjorde det också svårare för den enskilde att vidmakthålla och utveckla en lokal byggnadskultur.

Att renovera och vårda ett gammal hus är både spännande och ansvarsfullt. Det kräver känsla för husets ursprungliga stil och kunskaper om vad som gällde då huset byggdes.

Ett gammalt hus som ändras alltför hårt mister sin karakär. Å andra sidan är det lätt att gå för långt i sin iver att bevara traditioner. Ett övermått av detaljer och snickarglädje kan ge helt fel resultat.

Dagens industrialiserade byggteknik och nya material är tänkta för nyproduktion och passar dåligt vid ombyggnad av äldre hus. Med en väl genomförd planering kan man ofta undvika att riva bort för mycket gammalt, vilket är både dyrt och förödande för husets utseende. Det är helhetsbilden som gäller.

Ha gärna följande i minnet medan du planerar arbetet:

 • Laga hellre än att byta ut. Om du måste byta ut skadade delar, använd samma material som tidigare.Moderna material skadar ofta mer än de förbättrar. Var särskilt skeptisk mot s k underhållsfria material. Sådana finns inte.
 • Bedöm inte fasaden efter ytskiktets utseende. Virket kan vara bra under målarfärgen. Gamla hus byggdes ofta med kärnvirke och en sådan kvalitet går inte att få idag. Byt inte ut mer än nödvändigt och komplettera vid behov med panel av samma dimensioner som den ursprungliga.
 • Behåll de röda tegeltaken. Det går till och med att skaffa enkupigt tegel än idag.
 • Låt skorstenen sitta kvar på sin ursprungliga plats, även om den inte skall användas. Den kan vara bra som reserv eller användas för ventilationsrören. Om du har ett hus med två skorstenar, behåll båda. De är viktiga för husets exteriör.
 • Tilläggsisolera inte utan en ordentlig genomgång av huset. Isolering av fasaden brukar bara löna sig om väggen måste bytas ut helt. Annars står kostnaden knappast i proportion till energibesparingen: man kan bli tvungen att flytta ut fönstren så att de inte hamnar i djupa nischer och takfot och taksprång kan behöva förlängas för att väggen skall skyddas och husets proportioner behållas.
 • Fönstren är husets ögon. Stick inte ut dem! Innan du bestämmer dig för att byta, undersök dem noga. Det är bättre och billigare att ersätta rötskadade delar än att köpa nya fönster. Om du måste skaffa nytt, be en snickare att göra en kopia av det gamla fönstret. Då slipper du göra några större justeringar i karmen. Kopiera också foder och lister som måste bytas ut, så förvanskas inte husets utseende.
 • Entrén speglar nästan alltid den tid då huset byggdes. Därför betyder det mycket för husets karaktär att ytterdörrar och yttertrappor får behålla sitt ursprungliga utseende. Om dörren behöver isoleras kan den kompletteras med en dörr på insidan.
 • Tag reda på vilken slags målarfärg huset tidigare strukits med. Har det varit linoljefärg eller Falu rödfärg, är det bäst för trät och enklast att fortsätta med det. Plastfärger är tätare och det finns risk att trät rötskadas. Detsamma gäller om du skulle få för dig att klä in huset i plåt.
 • Uthus, staket och haggårdar förfaller snabbt om de inte underhålls. Håll dem i gott skick så att tomten blir en helhet.
Ursprunglig enkelstuga

Ursprunglig enkelstuga

Att bygga till ett hus kräver också eftertanke och kunskap. En god allmän regel är att tillbyggnaden skall underordna sig den ursprungliga bygganden i fråga om färg, form och proportioner. Äldre hus har ofta en vacker och harmonisk form, som kan förvanskas av en okänslig tillbyggnad. Det betyder naturligtvis inte att man skall avstå från att bygga till, när man behöver det, men tänk gärna på följande saker när du planerar:
 • Använd samma slags fasadmaterial, fönster, färg och takmaterial som det ursprungliga huset har.
 • Snedtäckan är fortfarande ett bra sätt att bygga till det lilla huset. Ofta går det bra att förlänga ett hus något.
 • På större hus kan en frontespis i liv med fasadväggen vara lösningen om den får samma takform som resten av huset.
 • Det går att bygga in en öppen veranda. Men var rädd om den gamla vackra glasverandan med snickarglädjen.
 • Skulle den planerade tillbyggnaden börja närma sig det ursprungliga husets storlek, är det bättre att bygga ytterligare ett hus, kanske med en förbindelsegång emellan (se illustration).
 • Äldre byggnader har ofta en hög takfot. En outnyttjad vind kan göras om till bostadsrum, ibland med en mindre höjning av takfoten. Taklutningen bör dock inte ändras mer än högst några grader.
 • Lägg nya uthus och garage fristående och ge dem pulpet- eller sadeltak.
 • Altaner och uteplatser hör inte ihop med den gamla traditionella bebyggelsen, men visst vill vi alla kunna sitta ute och njuta av solen. Utforma din altan så anspråkslöst som möjligt och tänk på proportionerna, så att det inte blir en altan med hus istället för ett hus med altan.
Bibehållen karaktär

Bibehållen karaktär

Ovarsam om- och tillbyggnad

Ovarsam om- och tillbyggnad

Det finns duktiga hantverkare på Tjörn som kan hjälpa dig med både underhållet och tillbyggnaden av ditt hus. Men mycket kan du klara själv om du skaffar dig kunskap.
Sidan senast uppdaterad 2016-09-27 08.58

Ditt hus på Tjörn

Här beskriver vi traditionell bebyggelse på Tjörn, hur den ser ut och varför. I och vid kulturmiljöer bör dessa traditioner följas så långt det är rimligt, även beträffande moderna hus.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se