Tjörns kommuns logotype
Temperatur 17,8 °C
Medelvind S 4,5 m/s

Att bo på Tjörn

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Tjörns säregna natur, närheten till havet och frihet är några av kommunens tillgångar. Det vilar en harmoni över Tjörns ofta karga landskap. Genom århundraden har människor tagit naturen i sin tjänst och format en miljö som bara finns här. Landskapsbild och bebyggelse har vuxit fram i samverkan.

Förr i tiden


Människor förr i tiden kunde inte göra på annat sätt. De hade inte som vi tekniken att våldföra sig på naturen. De var tvungna att samarbeta och ta hänsyn till både omgivningen och varandra för att klara livsuppehället. Så växte en byggnadskultur fram, som var levande och föränderlig men ändå fast förankrad i den lokala traditionen.

Idag


Idag är det annorlunda. Man kan välja sin bostad ur en katalog, som säljer samma slags hus över hela landet utan hänsyn till omgivningar eller traditioner. Nya material, som varken passar Tjörns klimat eller landskapsbild, marknadsförs. Man kan spränga, schakta och fylla ut terrängen med hjälp av maskiner.

Det går lätt att förvanska ett landskap och beröva en ö dess själ. Men egentligen är det väl ingen som vill det - och det är inte heller nödvändigt.

Sidan senast uppdaterad 2016-09-27 08.43

Ditt hus på Tjörn

Här beskriver vi traditionell bebyggelse på Tjörn, hur den ser ut och varför. I och vid kulturmiljöer bör dessa traditioner följas så långt det är rimligt, även beträffande moderna hus.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se