Tjörns kommuns logotype
Temperatur 14,9 °C
Medelvind --- 0,0 m/s

Kontrollansvarig

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Bygginspektion

När du ska bygga, riva eller utföra en markåtgärd behövs i de flesta fall en kontrollansvarig.

Kontakta en kontrollansvarig redan innan du lämnar in din bygglovsansökan så får du hjälp under hela bygglovsprocessen.

Den kontrollansvarige:

  • Hjälper dig att upprätta förslag till kontrollplan.
  • Ser till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor följs.
  • Närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
  • Dokumenterar sina byggplatsbesök.
  • Ger ett utlåtande till dig och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet.

Den kontrollansvarige får inte vara närstående till eller ha något beroendeförhållande till den som ska utföra arbetet. Den kontrollansvarige ska också vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. På Boverkets webbplats hittar du en förteckning över alla som är certifierade.

Sidan senast uppdaterad 2019-02-27 11.46
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se