Tjörns kommuns logotype
Land -2,2 °C Hav 12,4 °C
Medelvind NE 1,8 m/s

Bredband, fiber och IT

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörns kommuns mål är att 90 % av våra hushåll ska ha tillgång till fiberanslutning 2020. I tätorterna löses detta med hjälp av Telias utbyggnad av fiber. För att alla på landsbygden skall få fiber behövs fiberföreningar.

Så här får vi fiber till alla på Tjörn

Fiberutbygganden går framåt med stormsteg på Tjörn, både i tätorter och på landsbygden. I tätorterna har Telia byggt, på landsbygden ser det lite olika ut beroende på var man är.

Ett antal fiberföreningar har etablerats på dessa drivs av engagerade människor som vill ha fiber till sin bygd. Några fiberföreningar har sökt EU-bidrag och bygger i egen regi, några samarbetar med marknadsaktörer.

Marknadsaktörerna Telia och IP-Only har fiberprojekt på gång på Tjörn.

Telia är verksamma på norra Tjörn: Röra Strand, Köleröd, Knöde, Valsäng, Hakenäset, Åstol och Dyrön.

IP-Only har i samarbete med Hoga Fiberett projekt på gång på centrala och östra Tjörn: Säby, Sibräcka, Budalen, Fagerfjäll, Tyfta, Olsby, Kuballe och Stockevik.

Fiber på Tjörn - december 2016

Nuläget för mobilitet, DSL och fiber på Tjörn

Tjörn har god täckning för bredband via ADSL. Även 3G och 4G visar goda resultat enligt statistik från Post- och telestyrelsen. Men vi ligger sämre till när det gäller bredbandfiber till slutkund.

Den grundläggande infrastrukturen på Tjörn, med fiber till samtliga telestationer, har skapat goda möjligheter för ADSL och den skapar även förutsättningar för operatörerna att bygga ut mobilnäten. Men för att slutkund ska få tillgång till bredbandsfiber behöver det skapas förutsättningar för nya fiberinvesteringar.

För närvarande ser bredbandstäckningen på Tjörn ut som följer:

  • Fiber finns till samtliga telestationer
  • ADSL, 100% täckningsgrad
  • VDSL finns i bland annat Skärham
  • Telia, Tele 2 och Telenor har god 3G-täckning
  • Enligt PTS finns 4G-täckning på ca 88% av ön

Tjörns kommuns bredbandsstrateg

IT-infrastrukturplanen reviderades 2012. Den innehåller kommunens bredbandsstrategi för den kommande femårsperioden. I planen kan man läsa följande:

I regeringens "Bredbandstrategi för Sverige" sägs att år 2015 ska 40 % av hushåll och företag ha tillgång till bredband med överföringshastighet 100 Mbit/s. År 2020 ska motsvarande andel vara 90 %. Tjörns kommun har för avsikt att följa de nationella målen när det är genomförbart ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv."
"Kommunen har inte intresse av att själva anlägga, äga, driva eller direkt tillhandahålla IT-infrastruktur, bredbandskapacitet eller kommersiella tjänster till näringsliv och invånare. Det är ett ansvar som läggs på kommersiella aktörer. Kommunens roll är att bevaka utvecklingen och samverka med alla aktörer för att bredbandsutvecklingen ska följa landet i övrigt.

Frågor kring fiber och bredbandsuppkopplingar?

Har du allmänna frågor om fiber och bredband på Tjörn så kontakta i första hand kommunens bredbandssamordnare Per Persson.

Kontaktuppgifter

Per Persson
Bredbandssamordnare
per.persson@tjorn.se
0303-33 00 90

Sidan senast uppdaterad 2016-12-02 14.53
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se