Tjörns kommuns logotype
Land 9,2 °C Hav 41,7*°C
Medelvind NE 0,9 m/s

Sota själv

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Grundprincipen för sotning är att kommunen ska ansvara för såväl sotning som brandskyddskontroll.

Lagen om skydd mot olyckor ger kommunen möjlighet att låta fastighetsägare själv, eller via någon annan, utföra sotning inom den egna fastigheten. En förutsättning är att sotningen kan ske på ett betryggande vis sett ur brandskyddssynpunkt.

Denna möjlighet omfattar endast själva sotningsmomentet (rengöringen). Brandskyddskontrollen ska utföras genom kommunens försorg av behörig personal.

Ansöka om egensotning

För att få sota själv måste du först ansöka om tillstånd hos kommunen.

Den som vill sota sin egen förbränningsanordning måste skaffa sig nödvändig kunskap om rengöring och om brandskydd. Intyg på genomförd utbildning ska bifogas ansökan. Utbildning arrangeras av Brandskyddsföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genomförd brandskyddskontroll utan anmärkning krävs. Vid anmärkningar ska dessa åtgärdas före medgivande är möjligt.

Uppvisande av kompetens och utrustning, för av kommunen utsedd skorstensfejarmästare, ska göras efter inlämnad ansökan.
 
Han/hon kommer då att bedöma riskbilden och anläggningens konstruktion. Dina kunskaper och förutsättningar i övrigt som kan inverka på sotningen bedöms också.

Beslut fattas sedan av räddningsnämnden, det vill säga kommunstyrelsen.

Inget generellt tillstånd att sota

Ett medgivande att sota i egen regi gäller för en enskild person i kombination med en specifik fastighet. Det är inget tillstånd att sota andra fastigheter. Fastigheten får heller inte sotas av någon annan än den som fått tillståndet.

Sidan senast uppdaterad 2017-03-17 14.52

Kontaktuppgifter

Johan Palevik, skorstensfejare
Se Sotningstjänst i Väst: Kontaktlänk till annan webbplats

Blanketter & e-tjänster

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se