Tjörns kommuns logotype
Land 22,3 °C Hav 18,5°C
Medelvind WSW 1,3 m/s

Skärhamn, Nordviksgärde

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Nordviksgärde 2012
Nordviksgärde ligger söder om Skärhamn. Det är ett typiskt tjörnlandskap med kala bergspartier och gröna dalgångar med ljung, gärdesgårdar och små vattendammar.

Området kommer att få närmare 110 hushåll.

Klicka på tomterna för bilder och priser!

1:257 1:255 1:260 1:272 1:284 Nordviksgärde
Detaljplan Nordviksgärde

Tomterna är indelade i tre områden med olika priser.

Kostnad för kommunal vatten- och avloppsanslutning tillkommer.

Planbestämmelserna tillåter olika hustyper samt möjligheten att ha ett kontor på max 50 m² hemma. För att få ett enhetligt intryck har kommunen tagit fram ett så kallat gestaltningsprogram. Färgerna på husen kan vara bohusvita, mustigt röda, svarta eller gula.

Vägbeskrivning

Från Tjörnbroarna: Ta till vänster vid trafikljusen. Kör utmed väg 169 och följ skyltningen till Skärhamn. Vid södra infarten till Skärhamn kommer du till en rondell där du tar till höger upp till Nordviksberg.

Utsikt från Nordviksgärde
Nordviksgärde hösten 2012

Fastighetsbeteckning

Yta m²

VA (2016)

Pris

Nordvik 1:260

599

257 468:-

600 000:-

Nordvik 1:284

457

248 651:-

900 000:-

 

Sidan senast uppdaterad 2018-04-25 16.10
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se