Tjörns kommuns logotype
Land 8,5 °C Hav 16,3°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Bygga, Bo & Miljö

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörn är möjligheternas ö där du skapar den livskvalitet du själv vill ha. Här finns boende för alla stadier i livet med närhet till skolor och annan samhällsservice. Samtidigt har du havet och det storslagna natur- och kulturlandskapet alldeles inpå knuten. Tjörns kommun har en aktiv samhällsplanering som sker i nära dialog med medborgarna.

Ansökan om bygglov för uppförande av aktivitetshus på Åstol 1:2

Åstols Idrottssällskap har inlämnat ansökan om bygglov för uppförande av aktivitetshus. Aktivitetshuset ersätter befintligt klubbhus.

Befintligt klubbhus avviker från gällande detaljplan beträffande användningssätt och läge.

Föreslaget aktivitetshus avviker från gällande detaljplan beträffande användningssätt och läge.

Eventuella synpunkter mot förslaget skall ha inkommit till Tjörns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Byggavdelningen, 471 80 Skärhamn alternativt samhallsbyggnad@tjorn.se senast 20 juli 2018.

Ansökningshandlingar:
(Länk till bilagorPDF)

Handlingar samt mer information om ärendet finns tillgängliga på Åstols handelsbod och www.astol.se.

Nyheter

Kommunkalendern

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se