Komvux

Störst text
Stor text
Normalstorlek

I ett samhälle som ständigt förändras ställs ökade krav på samhällsmedborgarna. Den enskilde förväntas dels ha vissa grundläggande kunskaper, dels ha god förmåga att ta till sig ny kunskap och nya färdigheter. Då är möjligheten att studera som vuxen och tillgången på vuxenutbildning viktig.

Vilka utbildningar finns det på Komvux?

Komvux består av grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning. Tillsammans med vuxenutbildning för intellektuellt funktionshindrade (Särvux) och svenskundervisning för invandrare (SFI) bildar Komvux det offentliga skolväsendet för vuxna.

Den kommunala vuxenutbildningen är ett stöd för vuxnas lärande. Stödet ska utformas utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Det kan ha formen av undervisning, handledning och vägledning. Det kan också vara en bedömning av måluppfyllelse och kunskaper.

Vad kostar det?

Undervisningen är kostnadsfri men du skaffar själv de läroböcker som krävs för respektive kurs.

Hur ansöker man till utbildning? 

Anmälan görs på vuxenutbildningens anmälningsblankett.

Sidan senast uppdaterad 2014-10-28 10.40
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se