Ungdomsdialog i Tjörns kommun

Tjörnpengen

Vad skulle du göra med 50 000 kr?

Tjörnpengen är en summa på 50 000 kr per år som unga på Tjörn själva bestämmer vad den ska användas till.

Läs mer här om vad som gäller för Tjörnpengen
Kontakta oss

Sandra Saied 0766-34 10 98
Anna Larbring 0766-34 10 97