Ungdomsdialog i Tjörns kommun

SMS-panelen

Genom sms-panelen kan du påverka Tjörns kommun.

Under ett år får du 5-10 frågor via SMS som du lätt och snabbt kan svara på. Till exempel "Hur väl trivs du på Tjörn?" Svara 1-5, där 1 = inte alls och 5 = mycket bra.

Vill du vara med i sms-panelen? Gå med i ungdomsdialogen!

Kontakta oss

Sandra Saied 0766-34 10 98
Anna Larbring 0766-34 10 97